logo
Illustrasjonsbilde sluk
(Illustrasjonsbilde sluk)

Jusskommentaren:

Tvister om sluk i våtrom

Problem med for lite fall til sluk eller motfall har vært årsak til mange boligtvister, og er blitt en gjenganger i tvistesaker mellom boligselgere/-kjøpere. Det skyldes ikke minst endringer i de tekniske forskriftene.

Denne artikkelen inneholder dessverre noen unøyaktigheter. Her kan du lese en korrigert versjon.

I TEK 17 (Byggteknisk forskrift av 19.06.2017) ble det foretatt endringer blant annet i kravene til sluk i våtrom. I paragraf 13-15 er kravet om at sluket skal være i selve gulvet fjernet. Dette innebærer at det blant annet kan benyttes veggsluk.

Med montering av veggsluk slipper man kravene til fall mot sluk. Dersom det monteres sluk i gulv stilles det imidlertid fortsatt opp krav til tilstrekkelig fall til sluk (paragraf 13-15, 2. ledd, b). 

– Utfordringen med endringen i TEK 17 er at man risikerer at det bygges baderom med veggsluk, men med gulv med motfall mot veggsluket. I toleranseklasse for legging av gulv tillates det at gulv har avvik i forhold til målelengde etter NS 3420. Dermed kan man komme i den situasjon at vann/vannsøl renner vekk fra gulvsluk, som må anses som en klar funksjonssvikt, likevel vurderes å være i samsvar med forskriftskrav, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Ut fra et kjøpsrettslig perspektiv kan det uansett settes spørsmålstegn ved om en kjøper må akseptere et slikt avvik, eller om dette kan anses å utgjøre en kjøpsrettslig mangel som gir grunnlag for prisavslag/erstatning for kjøper.

– Etter håndverkstjenesteloven skal alt arbeid utføres fagmessig, og det kan neppe sies å være god håndverksmessig utførelse dersom nytt bad utføres med gulv med motfall til veggsluk, framholder Martinussen. 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler