logo
Lærling
Flere jenter ønsker å bli rørlegger: i følge årets søkertall er det en 25 prosent økning av jenter som søker seg til KEM. Her er Ida-Marlen Olavsen i aksjon under årets Nordnorske mesterskap for rørleggerlærlinger.

Trenden i Oslo snur - stor økning i søkere til bygg og anlegg

I følge årets ferske søkertall er det stigende rekruttering til Bygg- og anleggsfag på landsbasis, mens Oslo endelig har snudd trenden og ser en økning i søkermassen med 34 prosent.

- Det er veldig gledelig å se at Oslo oppnår så gode søkertall i år. Vi har vært i dialog med byråden for utdanning, og vet at de virkelig har tatt tak i utfordringene rundt rekruttering til yrkesfag i hovedstaden. Da er det spesielt hyggelig at vi nå ser så positive tall, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

På landsbasis ser vi også en økning i søkermassen. 4,3 prosent flere søker seg til bygg og anlegg nasjonalt. Buskerud utmerker seg også i statistikken med en økning i søkermassen på 45,5 prosent.

- På landsbasis holder rekrutteringen seg stabil med en positiv trend. Dette viser at det arbeidet som blir gjort hos oss, hos BNL og politisk har en effekt, supplerer Skaar Nielsen.

- Vi har jobbet aktivt i mange år for å sikre rekrutteringen, både til Bygg og anlegg og til KEM, men de siste årene har vi i større grad jobbet med holdningsarbeid rettet mot foreldre og rådgivere. Slik tallene ser ut i år, spesielt i Oslo som har slitt i flere år, så håper vi at trenden har snudd, avslutter han.Diagrammet viser utviklingen i søkermassen til Bygg- og anleggsfag VG1 fra 2015-2017 fordelt på fylke. Diagrammet viser utviklingen i søkermassen til KEM VG2 fra 2015-2017 fordelt på fylke.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler