logo
Torkild KOrsnes Generalforsamling 2018

- Trekk veksler på Rørentreprenørene Norges ressurser

- En vital organisasjon bygger på vitale medlemmer som tar aktivt del i organisasjonens liv, innledet styreleder Torkild Korsnes i sin velkomsttale til Generalforsamlingen, og minnet om at nettopp det å delta på slike arrangementer er et viktig bidrag til organisasjonens vekst og utvikling. Han påpekte også at medlemmer i større grad bør trekke veksler på de ressurser de har tilgjengelig via medlemskap i Rørentreprenørene Norge.

I sitt første år som styreleder har Korsnes blitt godt kjent med Rørentreprenørene Norges mange arbeidsoppgaver. På den ene siden har han fått bekreftet sin mistanke om at det i organisasjonslivet er lenger vei fra idé til handling enn i næringslivet, og at dette kan bidra til gnisninger i relasjon til medlemmene. - Samtidig har jeg fått innsyn i hvilken uendelig mengde spørsmål som håndteres i organisasjonen, og hvilken dedikasjon vi finner hos de ansatte både sentralt og lokalt, slo han fast.

Klokt og ansvarlig lønnsoppgjør

Korsnes benyttet anledningen til å rose partene i arbeidslivet for håndteringen av årets lønnsoppgjør. Men han uttrykte bekymring for fallende organisasjonsgrad på arbeidstakersiden. 
- Den norske modellen bygger på høy organisasjonsgrad på begge sider.  Sørg for å gi gode vekstvilkår for arbeidstakerorganisasjonene i egen bedrift, oppfordret han.

Ny administrerende direktør

En av styrets viktigste oppgaver det siste halve året har vært å finne Tor Backes etterfølger. Marianne Røiseland har takket ja til oppgaven og ble presentert for Generalforsamlingen.
- Styret vurderte administrasjonen som faglig sterk i kraft av dagens ansatte, og valgte derfor å sikte seg inn på en kandidat som scoret høyt på å kommunisere godt både med medlemmer og omgivelsene.

I Marianne Røiseland har styret funnet dette, men også en som kan legge til rette for egne faglige ressurser, som kan manøvrere seg godt i næringspolitiske spørsmål og som kan bidra til rekruttering til faget. Røiseland tiltrer i stillingen 1. oktober. - Det er store sko som skal fylles etter Tor Backe, slo Korsnes fast.

Rekruttering er avgjørende

Styrelederen avsluttet med noen betraktninger rundt det han oppfatter som det mest sentrale spørsmålet byggenæringen og rørbransjen bør befatte seg med, nemlig rekruttering av ungdom til faget vårt.
Med fallende arbeidsledighet og god lønnsvekst i Øst-Europa kan vi ikke lenger basere oss på at folk fra andre land skal komme hit og bygge landet vårt.

- Vi må benytte enhver anledning til å fremsnakke bransjen og faget, anmodet Korsnes.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler