logo
varebil

Tilskudd til utslippsfri varebil

Små og store varebiler står for 15 prosent av Oslos CO2-utslipp. Nå får du 13 000 kroner i tilskudd fra staten hvis du vraker en varebil som bruker fossilt drivstoff og kjøper eller leaser en utslippsfri varebil isteden.

Den nye tilskuddsordningen er et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten, og er vedtatt av Stortinget.Tilskuddet kommer i tillegg til ordinær vrakpant. Både privatpersoner og bedrifter kan søke om tilskuddet, som gis både til kjøp og til leasing av ny utslippsfri varebil.

Hvilke type biler inngår?

Med en nullutslippsvarebil menes elektriske- eller hydrogendrevne varebiler. Hybrid eller ladbar hybrid er ikke omfattet av ordningen. Varebil defineres som biler som frakter gods i, kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt under 3500 kg. Disse bilene har grønne skilter.

Artikkel: – Har ikke angret et sekund etter at vi byttet til elvarebiler

Dokumentasjon og utbetaling

Miljødirektoratet utbetaler tilskuddet på 13.000 kroner. Den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner utbetales som tidligere av biloppsamlerne. Du må dokumentere at varebilen erstattes av nullutslippsvarebil, og registreringsnummer på begge kjøretøy må fremgå av dokumentasjonen.

Søk om tilskudd

Nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker tilskudd kommer om kort tid i Elektronisk søknadssenter.
Enova tilbyr også støtte ved kjøp av nullutslippskjøretøy.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler