logo

Tidligere spesialisering

Regjeringen forsterker satsingen på yrkesfag og fornyer yrkesfagutdanningen. – Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding 5. mars. Rørentreprenørene Norge er godt fornøyd med endringene. - Rørleggerfaget er et stort fag med lange tradisjoner og gode erfaringer med å ivareta utdanningen selv. Vi er selvsagt fornøyd med at vi får et rent vg2 rør og beholder 4,5 år, sier direktør for kompetanse og utvikling, Oddgeir Tobiassen.

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006.

- Vi skulle gjerne sett at oppstart med rent VG2 Rør kom i gang allerede fra høsten av, men med 2020 som fastsatt dato, får vi bedre tid til å utarbeide fagplaner til nytt løp og skolene får bedre tid til kursendringen, Sier Tobiassen.
Fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekrutteringrekruttering Are Skaar Nielsen supplerer: - Vi har klart å utdanne gode fagarbeidere under gjeldende struktur og det skal vi fortsatt klare i to år til.

For øvrig synes Rørentreprenørene Norge det er svært fornuftig at regjeringen faser ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene og som mer eller mindre er utgått. Forhåpentligvis benyttes ressursene fra disse fagene til å styrke andre aktuelle lærefag

Utdrag fra Kunnskapsdepartementets pressemelding:

Spesialisering fra start

Med dagens utdanningstilbud kommer yrkesfagelever ikke i gang med spesialiseringen før andre året. Næringslivets tilbakemelding er at elever ikke får nok kunnskap i faget før de blir lærlinger. Det første året bruker elever for mye tid på fag de ikke trenger, fordi elever med svært ulike yrkesfag tar de samme fagene. For eksempel må elever som skal bli frisører ha samme opplæring etter de samme læreplanene som de som skal bli båtbyggere.

Fra 2020 vil den nye yrkesfagutdanningen samle yrkesfagelever som har mer faglig til felles. Utdanningen vil bli mer tilpasset arbeidslivets behov. Flere elever skal få spesialisering helt fra start, og det skal bli enda mer spesialisering i andreåret. – Elevene skal lære mer om faget de skal jobbe med tidligere i utdanningsløpet. En som skal jobbe med IKT skal få mer av IKT-faget, og mindre av andre ting. Det vil motivere elever og redusere frafall og omvalg, sier Sanner.

Fra 2020 blir det gjort tre hovedgrep for å endre yrkesfagutdanningen:

- Antall utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti for å samle elever med likere faglig innhold. Målet er å gi økt faglig spesialisering og tidligere spesialisering.

- Regjeringen vil fase ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene: storurmakerfaget, industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, støperifaget, garverifaget, industriell skotøyproduksjon og pianostemmerfaget.

- Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret for å gi økt spesialisering. For eksempel vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljø blir delt i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran og blikkenslager. Vg2 Matfag blir delt i Vg2 Baker og konditor og Vg2 Industriell matproduksjon.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler