logo

Testet rørlegger-ferdighetene

NRLs aktivitetsstand på Teknisk Museum under museets 100-årsjubileum ble en kjempesuksess, der 250 kobberlysestaker ble satt sammen ved hjelp av lodding eller pressing av barn og foreldre. De fikk med seg god og nyttig informasjon om rørleggeryrket - og veien dit.


KLAR FERDIG - LAG: Are Skaar Nielsen, Ingebjørg Martinsen, Randi Helen Nodeland og Ole Larmerud fra NRL loset publikum gjennom lodding og pressing av kobberrør-lysestaker.

– De vi treffer på et slik arrangement, kontra en fag- eller utdanningsmesse er ikke de samme folkene. Her har vi nådd publikum på deres arena, sier fagkonsulent i NRL, Are Skaar Nielsen.

I løpet av lørdag 30. og søndag 31. august var 950 barn og 1375 voksne innom museet.

– Det var flest barn som prøvde seg på aktivitetene våre - noe vi også hadde lagt opp til på forhånd - men de hadde jo med seg foreldre og besteforeldre, som vi fikk pratet mye med. Disse er jo i stor grad med på å påvirke yrkesvei senere, sier Skaar Nielsen.


FULLT: Det var sjelden rolig ved aktivitetsstasjonene på standen. Lysestakelaging, tegnekroken og rørmannstasjonen var populære.

KONSENTRERT: Regine Solhøi (12) lodder lysestake med hjelp fra Are Skaar Nielsen. Lillebror Reinert (11) og pappa Inge Solhøi følger spent med.

 

Skapende aktiviteter populært

– Denne type aktiviteter, der folk får gjøre ting med hendene sine og være kreative, er alltid veldig populære, sier leder for Vitensenteret på Norsk Teknisk Museum, Jan Andersson.

Han legger til at med de forskjellige aktivitetene som var tilpasset forskjellige aldersgrupper, passet arrangementet både for små og store familier og grupper med barn i forskjellige aldre.


PROTOTYPER: Eli Hermine Heyerdahl Eide (avdelingsleder NRLs avdeling Buskerud) laget prototyper til lysestaker.

SPONSET: Rolf Karlsen og John Sydtveit fra PipeLife troppet opp med plastrørdelerog laget rørmenn til NRL.

Vil gjenta suksessen

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Det er nok ikke mange samarbeidspartnere som hadde lagt seg så mye i selen som NRL har gjort. Det var også tydelig å se at de som sto på standen likte det de drev med - og det er kanskje den største suksessfaktoren, sier Andersson.

Han ser gjerne at NRL gjentar arrangementet, noe Skaar Nielsen ikke ser bort fra at kan bli en realitet.

– Selv om det var tidkrevende, var dette så moro og suksessrikt at vi gjerne gjentar det igjen, sier Skaar Nielsen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler