logo

Telemark-avdelingen feiret 20-årsjubileum

Lørdag 22. mars ble Røretreprenørene Norges Telemarks-avdeling feiret med brask og bram på Villa Fløyen i Skien.

– Det var en vellykket feiring, sier avdelingsleder for NRL Telemark, Roar Aasen.

Han forteller om godt humør blant de 45 gjestene som deltok. Blant disse var det både medlemsbedrifter og inviterte gjester.

Formann Carsten Skottner Engh (Porsgrunn Rørleggerforretning) ønsket medlemmene velkommen, før Roar Nilsen (Notodden Rørleggerforretning) satte i gang som toastmaster. Han loset gjestene gjennom middag og fest, til buktaler og tryllekunstner Erik Mogeno holdt show. Kvelden ble avsluttet med hyggelig samvær og dans.

Æresmedlem

Underveis i middagen ble Karl Erik Skogø overrasket med æresmedlemskap for særs god innsats i avdelingen gjennom mange år. Formann i foreningen, Carsten Skottner Engh, utdelte Æresmedlemskapet.

Etter å ha blitt tildelt æresbevisningen, holdt Skogø tale om oppstarten av NRL avdeling Telemark og foreningens oppstart generelt.

Nikolai Boye (NHO) talte også om foreningens oppstart, og om det gode samarbeidet som har vært internt og med andre.

Godt og nært samarbeid

I dag er NRL Telemark lokalisert på klosterøya sammen med 10 andre opplæringskontorer og to andre bransjeforeninger - blant andre NHO. Avdelinsgleder Aasen talte om dette under feiringen.

– Det er veldig riktig å ha dette felleskapet. På denne måten får vi et godt og nært samarbeid, og det er viktig at bransjen står sammen og satser på kompetanse, sier han.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler