logo

TEK undervurderer badets varmebehov

Reelt oppvarmingsbehov for badet kan være inntil ti ganger høyere enn hva TEK 17s normaliserte beregning forteller, viser ny rapport fra Multiconsult. Rapporten skal presenteres under fagseminaret om vannbåren innovasjon i Oslo 6. juni, og du er invitert! Her finner du link til påmelding.

Norsk VVS skriver:
TEK 17 benytter en forenklet modell for å beregne energibehovet til romoppvarming. Her forutsettes det at temperaturen på badet er den samme som i resten av leiligheten og baderommets andel av leilighetens romoppvarmingsbehov defineres til baderommets andel av arealet i leiligheten.

– Dette gjør det enklere å beregne, men vår rapport viser at det reelle varmebehovet i baderommet er mye høyere, sier seniorrådgiver Stig Jarstein i Multiconsult.

Velkommen til formiddagsseminar for varmerørleggere!

Rapporten legges som nevnt frem under fagdagen 6. juni. Øvrig program og link til påmelding finner du her.

Rørentreprenørene Norge, NOVAP, NOBIO, VVS-foreningen og Norsk fjernvarme inviterer til faglig påfyll og lunsj for alle som er interessert i innovasjon innenfor vannbårne varmeløsninger i auditoriet hos Multiconsult på Skøyen i Oslo 6. juni.

Måten vi bygger varmeanlegg endrer seg. Utbyggere er ute etter å bygge boliger med oppvarmingsløsninger som både oppfyller myndighetskrav og gir driftssikre løsninger. Varmeanlegg uten fordelingsrør høres utenkelig ut, men den bygges og det fungerer bra!

Seminaret tar for seg hvordan bruk av varmt tappevann som energibærer kan gi enklere og rimeligere varmeløsninger i leilighetsbygg. Vi har invitert flere selskaper som leverer løsninger for dette og rørleggerbedrifter som har regnet på dem. Seminaret er en god mulighet til å sette seg inn i en løsning som stadig flere entreprenører etterspør - og stille spørsmål til dem som kan mest om hvordan de fungerer.

I starten av møtet presenterer vi også en helt ny rapport om hvor stor andel av varmebehovet i en lelighet baderommet står for - basert på reell bruk. Vi kan røpe at andelen er langt høyere enn de normerte verdiene i byggteknisk forskrift legger til grunn.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler