logo
Eli H Eide
Fagsjef for Energi og Miljø i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide.

TEK-endringer med feil fokus

Undertegnende har tatt temperaturen på rørleggerbransjens holdninger til de foreslåtte endringene i TEK 10.

Ikke overraskende er mange skeptiske til endringsforslaget.

Myndighetene «pusher» vannbåren varme via sine støtteordninger i ENOVA, men de politikerne som legger føringer for endringer i Teknisk forskrift (TEK) snakker et annet språk enn OED.

Rørentreprenørene Norge etterlyser en samordning av standpunkter og beslutninger. Det er svært forvirrende å forholde seg til ulike signaler fra myndighetene.

Lavere driftsutgifter

En samlet VVS-bransje mener DiBKs forslag prioriterer kostbare passive tiltak på bygningskroppen istedenfor fremtidsrettede vannbårne løsninger som muliggjør bruk av ulik energi til oppvarming og kjøling.

En følge av forslaget er tapt varmeteknisk kompetanse som det vil ta tid å bygge opp igjen når politikerne igjen finner ut at det skal satses på energifleksibilitet.

Derfor er det synd det er så stort fokus på klimaskall (isolasjon, vinduer og tetthet) i høringen. Beregninger viser at isolering og tetting utover kravene i TEK 10 vil gi liten lønnsomhet.

Det må investeres cirka 100 000 kr. i en «normalbolig» for å oppnå de foreslåtte krav til bygningskroppen og da «isolerer man vekk» 3,5 m2 av boligen. Regner man med tapt areal à 30000/m2 vil de nye kravene koste boligeier rundt 200 000 kr.

Vannbårent varmeanlegg muliggjør lavere driftsutgifter, høyere komfort og muligheten til å kjøle ned huset sitt nesten gratis – samt produsere billig varmtvann.

Det er fryktelig leit at myndighetene drar huseierne baklengs inn i fremtiden ved å tillate panelovner.

Enova har beregnet at det er en merkostnad på kr 200,- /m2 å bygge med vannbåren varme i en boligblokk. Og 200 kroner blir fremstilt som mye.

Når ble 200kr /m2 et problem? Og vil en boligkjøper som får liste over oppgraderingsmuligheter i leiligheten sin, stusse over å investere 200kr/m2 i en ny og bedre parkett? Eller i en benkeplate som «gjør» kjøkkenet?

Det tror ikke jeg.

Jobber med endringer

I en leilighet på 100 m2 snakker vi om å investere 20 000 for å få et varmefordelingssystem. Ingen burde få lov til å si nei til det! Felles for alle merkostnader man kan risikere å dra med seg i en bolig, er at ingen betaler seg ned.

Men det gjør et vannbårent varmeanlegg.

Mange har kanskje fått med seg at glødepærene er forbudt og ikke lenger i handel? For meg blir det merkelig å forby lyspærer og samtidig åpne for at folk kan bruke panelovn til oppvarming.

Jeg er usikker på om EU vil tillate det lovverket som nå blir foreslått. Regjeringen har forpliktet seg til å nå samme klimamål som EU i 2030.

Om bygningsmassen skal bidra til å nå dette målet må energifleksibilitet fortsatt legges til grunn ved valg av oppvarmingssystem. Dette vil innebære bruk av varmepumper, biovarme, solfangere og andre løsninger med vann som varmebærer.

Vi får høre at det er så god kapasitet i det norske strømnettet og at leveringssikkerhet og strømpriser ikke er noe problem.
«Strømfolket» tegner en strømidyll – og strømmen vil i lang tid være like billig som i dag.

Nylig var NVE ute og sa de vurderte endringer i utforming av nettleie slik at den i større grad enn i dag reflekterer hvordan ulike forbruksmønstre påvirker nettselskapenes kostnader.

Men de varsler en mulig økning av nettleien på 25 prosent innen 2023!

Rørentreprenørene Norge skal jobbe på vegne av våre bedrifter jobbe med for å få fremme flere endringer i TEK:

• Krav om vannbåren varme i alle bygg
• Minstekrav til u-verdier på TEK 10 nivå
• Levert energi brukes som beregningsmetode
• Begrensning for kjøling må endres

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler