logo
geir flan thollefsen
Geir Thollefsen (styremedlem for Oslo i Rørentreprenørene Norges styre) og Rørentreprenørenes representant i BNLs forhandlingsutvalg.

Tariffoppgjøret i havn

Onsdag ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2016 – 2018 - 16 timer på overtid!

– Det er mitt første år som medlem av forhandlingsutvalget i BNL og jeg var usikker på hva som ventet meg. Det ble en lærerik,utfordrende og spennende opplevelse, sier Geir Flan Thollefsen. Han er styremedlem i Rørentreprenørene Norges hovedstyre og daglig leder av C.M. Mathiesen & Co.

Under meklingen ble det opplyst at de detaljer og opplysninger som ble diskutert var konfidensielle. Kun meklingsresultatet kan fremkomme.

Les avstemning partenes forhandlingsløsning her

– Meklingen pågikk i 16 timer på overtid før det ble enighet. Vi fikk svært lite søvn gjennom disse tre dagene, sier Thollefsen. Hovedføringene ble lagt i frontfagsoppgjøret så det skulle egentlig være enklere å bli enige i vårt oppgjør, sier Thollefsen.

Vanskelig å bli enige

Derimot ble minstelønn, reise og oppholdsbestemmelser, og «et seriøst næringsliv» vanskelige bestemmelser å bli enige om.

– I likhet med frontfagsmeklingen ble det også under våre forhandlinger sendt et brev til regjeringen for å kunne løse de vanskeligste uenighetene.  

Riksmekler Carl Petter Martinsen bistod i meklingen og loset den vel i havn.

– Vårt forhandlingsutvalg var fornøyd med at profilen på sluttresultatet vektlegger seriøsitet, sier Thollefsen.

Et krevende oppgjør

– Oppgjøret har vært svært krevende, men vi er fornøyd med at vi har kommet til en enighet innenfor rammen av frontfaget, og unngått en konflikt, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL.

De harde forhandlingene ble avsluttet 6. april, og BNL er fornøyd med at profilen på resultatet vektlegger seriøsitet.

Regjeringen mottar et brev fra partene, der betydningen av å få på plass viktige elementer i ny sentral godkjenning blir understreket. BNL ønsker fortgang i arbeidet i kjølvannet av rapporten Enklere å være seriøs.

Her kan du lese partenes brev til regjeringen

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler