logo

Sykefraværet går fortsatt ned

Sykefraværnivået er nå på 6,4 prosent, ifølge nye tall som er sesong- og influensajustert.

Totalt i NHO-bedriftene har det vært en nedgang på 13,6 prosent for det egenmeldte fraværet, og 0,8 prosent nedgang for det legemeldte sykefraværet.

Ser man bort fra sesongjusteringen og sammenlikner 4. kvartal 2014 med 4.kvartal 2013, er det en liten økning i det legemeldte fraværet på 0,6 prosent.

I VVS-bransjen har sykefraværet gått ned noe. I 2014 ligger dette på 5,4 prosent i fjerde kvartal, mot 5,5 prosent i fjerde kvartal 2013.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler