logo

Sykefravær 2. kvartal 2014

Sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter er stabilt i 2. kvartal 2014 mot 2. kvartal 2013. I begge disse periodene har sykefraværet ligget på et nivå på 5,4.

Det totale sykefraværet øker med 0,1 % med et nivå på 5,4 og det legemeldte har et nivå på 4,6 og øker med 0,5 %.

I VVS-bransjen har det vært en liten oppgang i det totale sykefraværet. Nivået lå på 5,6 i andre kvartal av 2014, mens det i andre kvartal av 2013 lå på 5,1.

Det er bransjer innen industri som bidrar til en nedadgående trend, hvor industrien totalt har en nedgang på -1,4 %. Næringsmiddelindustrien har en nedgang på 5,7 % og metall og maskiner en nedgang på 2,8 %.

Bygge- og anleggsvirksomhet har et stabilt nivå på 4,9 %, det samme har oljevirksomhet på 2,6 % på det legemeldte fraværet.

Siden den første IA-avtalen ble inngått 2. kv 2001, har det totale sykefraværet blitt redusert med 21,1 %

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler