logo

Sykefravær 1. kvartal 2014

Det legemeldte fraværet i NHO-bedriftene i første kvartal av 2014 har et nivå på 4,8 - det er en nedgang på 8,1 prosent fra første kvartal 2013.

Det totale sykefraværet (lege- og egenmeldt) har et nivå på 6,0 som gir en nedgang på 8,6 %.

I VVS-bransjen har det vært en liten nedgang i det totale sykefraværet. Nivået lå på 5,76 i første kvartal av 2014, mens det i første kvartal av 2013 lå på 5,94.

Innen kjemisk- og farmasøytisk industri har nedgangen vært på 9,4 % og industribedrifter i NHO området har en nedgang på 8,3 % sammenlignet med 1. kvartal 2013. Hotell- og restaurantvirksomhet går ned med 10,9 %, Informasjon- kommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting går ned 11,3 % og arbeidskraft og vakttjenester med hele 17,2 %.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler