logo
Tekstmelding fra rørambassadør
Tekstmelding fra rørambassadør

Suksess i sosiale medier

En halv million ungdommer er blitt eksponert for våre annonser på Snapchat siden rekrutteringskampanjen startet. Mange av dem har gått inn på Blirorlegger.no.

Mer nøyaktig er 532 000 unge i alderen 14–20 år blitt vist annonser på Snapchat siden 31. oktober. Noen av annonsene har vært såkalt "swipe up ads", annonser som leder deg rett til nettstedet Blirorlegger.no. 3654 ungdom har sveipet på dem.

Mye av aktiviteten på Snapchat har handlet om rørambassadørene – unge rørleggere som framsnakker yrket i og utenfor jobben og på sosiale medier. De har også tatt over Snapchat i perioder, altså selv publisert innlegg på kontoen.

Det samme gjelder Instagram, et sosialt medie hvor brukerne er litt eldre. Om lag 2000 personer i alderen 13–34 år er her blitt eksponert for historier fra Bli rørlegger hver uke.

Ellers når vi i snitt om lag 100 personer hver dag via Bli rørleggers Facebook-side, men dette er stort sett eldre mennesker enn målgruppen for rekrutteringen. Imidlertid kan de være svært viktige for å påvirke unge.

Økt trafikk på nettsted

I hele 2019 hadde Blirorlegger.no 8239 brukere og 12 683 sidevisninger, mot henholdsvis 9103 og 17 471 i 2018. Nedgangen skyldes lanseringen av populære Youtube-filmer i 2018. Uken mellom 18. og 25. oktober 2018 hadde alene 3766 brukere og 4855 sidevisninger. Ser man bort fra denne spesielle uken, har trafikken på Blirorlegger.no vært vesentlig høyere i 2019 enn i 2018.

Siden nyttår har tendensen fortsatt, besøket i år ligger høyere enn i fjor.

Hårete mål

Målet med alle aktivitetene under Bli Rørlegger-paraplyen er at minst 700 ungdommer skal søke seg til rørleggerutdanning 1. mars. Det er svært ambisiøst, siden søkertallet i fjor var 463, men antallet søkere må i alle fall vise økning hvis framtidens kompetansebehov skal kunne imøtekommes.

Fasiten får vi etter søknadsfristen, men høy aktivitet i sosiale medier og på Blirorlegger.no lover godt. Underveis i kampanjen har vi også fått noen gode historier. Her er en:

For en drøy uke siden tok en mann kontakt på Facebook og lurte på hvor mye rørleggerutdanning kostet. Vi svarte at det ikke koster noe, at han kunne ta den gjennom videregående eller som voksenlærling. Mannen mente han ikke hadde mer rett på skole siden han var 27 år og i arbeid.

Da satte vi ham i kontakt med rørambassadør Joachim Helle. Etter noen timer fikk vi melding fra Joachim:

– Da har vi en kommende rørleggerlærling!
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler