logo
Foto: BNL
enighet i meklingen

Streiken er avverget

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) kom til enighet om ny Overenskomst for byggeindustrien onsdag 26. august klokken 02.40.

Teksten er hentet fra BNL

Mekler Kristin Rognan har bistått BNL og Fellesforbundet i denne meklingen.

– Det har vært et krevende oppgjør, men vi er tilfredse med at vi har klart å komme til en enighet, og unngått konflikt, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL og direktør for arbeidspolitikk og HMS i BNL.

Bergh peker på det har vært et helt spesielt oppgjør i år med koronakrisen som et bakteppe.

– Byggevarebedriftene har i ulik grad klart å holde hjulene i gang under koronakrisen. Usikkerheten er fortsatt noe mange bedrifter føler på, og den globale situasjonen vil også kunne ramme bransjen forskjellig, sier Bergh videre.

Det er gitt et generelt tillegg på 50 øre i timen, og oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

BNL har sendt tariffnytt til alle av NHOs medlemmer som er bundet av overenskomsten.
Se for øvrig Riksmeklerens møtebok

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler