logo

Straks klare for Yrkes-NM

Stand og scener er nesten klare til Yrkes-NM. Her skal Yrkes-NM-kandidatene avlegge sine svenneprøver - og kjempe om å bli norgesmester i rørleggerfaget til uka.


ARBEIDSGJENG: De har rigget og bygget standplassen på 300m2 siden onsdag 22. oktober, og er lørdag 25. oktober nesten helt ferdige.

– Vi jobber lange dager, og det blir veldig, veldig bra! Selvsagt har vi støtt på noen utfordringer, men ingen  problemer, sier Ole Larmerud i NRL.

Han har sammen med en driftig gjeng fra NRL og fem lærlinger bygget opp den omfangsrike standen som strekker seg over 300 kvadratmeter i Trondheim Spektrum.

Scenene er konstruert av stål og tre og aluminiumsrammer er for første gang innført som bæreelemeter i skilleveggene. Seil, banner, skjørt og plakater er festet, og selve monteringsprosessen har fungert svært bra, ifølge Larmerud. Nå er det bare finpussing igjen, før kandidatene tar over scenene mandag morgen.

– Vi har hatt noen utfordringer, men ingen problemer! Vi er jo en utrolig bra gjeng her, med masse bra ungdommer og en fin gjeng fra Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Trondheim (ORIT), sier han.

– Vi ligger veldig godt an, og vi gleder oss til oppstart mandag morgen. Her har alt gått helt etter planen, sier Ingebjørg Martinsen (NRL).


STÅR PÅ: Jonny Bjørgum (Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Nord - ORIN) og Per Kristian Hansen (NRL avdeling Nordland) i full sving med rigging!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler