logo
Oddgeir Tobiassen foreleser på baskurs i Oslo i mai 2019.
Oddgeir Tobiassen foreleser på baskurs i Oslo i mai 2019.

Stort trykk på kurs

På grunn av sterk pågang måtte Rørentreprenørene Norge tilby to baskurs denne uken, ikke ett som planlagt. Totalt er opp mot 600 personer på ulike kurs i regi av Rørentreprenørene hvert år.

Baskurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Kurset vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Det kreves svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget.

– Jeg deltar fordi jeg vil bli bedre til å styre prosjekter. Dessuten holder jeg på med generell videreutdanning gjennom teknisk fagskole. Jeg vil heve kompetansen min, sier Terje Solberg fra Vann-Teknikk i Oslo.

Omfattende videreutdanning

Årlig deltar mellom 50 og 100 personer på baskurs rundt om i landet i regi av Rørentreprenørene Norge, men det er våtromskursene som har bredest appell. I gjennomsnitt er om lag 20 personer med på hvert av de drøyt 20 våtromskursene som arrangeres hvert år.

– Jeg er med på baskurs for å kunne ta en større rolle i firmaet, sier Daniel Simensen fra Arnesen Rør i Alta.

I tillegg til å lære om oppgaver og roller som bas, og hvilke lederegenskaper en bas trenger, skal han kurses i basøkonomi. Kurset inneholder også en bolk om aktuelle lover, forskrifter og normer, samt kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass.

– Jeg har faktisk jobbet som bas i flere år, og det er nyttig å få formalisert kunnskapen. Jeg vil få praktisk nytte av kurset, sier Dick Nyman fra GK Rør i Alta.

– Særlig nyttig er det å få innsikt i lover og regler, altså det formelle rammeverket. Jeg er også glad for å få tips om kvalitetssikring, sier Simensen.

Kurset denne uken, som altså måtte splittes i to kurs siden det var så mange som 26 påmeldte, ble avholdt i Oslo. Deltakerne kom fra Mandal i Sør til Alta i nord.

Her kan du lese mer om kursene til Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge stilte mannssterke opp da kursene begynte: Martin Andersen (til venstre), Are Skaar Nielsen og Oddgeir Tobiassen informerer.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler