logo
blimester.com

Stor pågang på mesterutdanning

Søknadsfristen for mesterutdanning hos Bli Mester er 14. august, og over halvparten av alle plassene er alt søkt på.

Studiet starter opp 29. august 2020, og gjennomføres på tre semestre med tre helgesamlinger og to -fire webseminar per semester. Det er en oppgavedrevet utdanning hvor man får veiledning og tilbakemeldinger ved behov.

Søknadsskjema finner du på blimester.com!

Rabatt til våre medlemmer

Utdanningen koster kr 56.000 for RørNorge-medlemmer som får 10 prosent rabatt.

– Det er stas å kunne tilby Bli mester-utdanning med rabatt til våre medlemmer, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Hun oppfordrer medlemsbedrifter til å styrke kompetansen i egne rekker og tilby sine ansatte utdanningen som hever kompetansen og gir mulighet til å jobbe i tiltaksklasse to.

Favner alle byggfagene

Blimester.com er en skole som er etablert av Rørentreprenørene Norge og åtte andre bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL). Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbys mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i mesterutdanningen. Mesterbrevet er et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen for å etablere og drive eget firma, å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Her kan du lese mer om mesterutdanningen
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler