logo
Medlemsmøte Bergen

Stor oppslutning på medlemsmøte i Bergen

Ny FL VA/VVS 2016 og endringer i SAKs forskriften engasjerer Rørentreprenørene Norge sine medlemmer. På medlemsmøtet 11. august 2016 i Bergen deltok i overkant av 50 personer fra ulike medlemsbedrifter i foreningen.

Administrerende direktør Tor Backe og direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge Oddgeir Tobiassen orienterte om endringene – og var svært fornøyd med oppmøtet.

Rørentreprenørene Norge har laget forslag til hvilke krav som bør stilles for praksis og formalkompetanse for aktuelle godkjenningsområder, funksjoner og tiltaksklasse for sentral godkjenning. Forslaget ble gjennomgått på medlemsmøtet, og det ble en god debatt med mange gode innspill.    

Den nye RØRAPP'en til webSystemet ble også presentert, samt diskusjon om krav til KS og dokumentasjon i tiltak. RØRAPP'en blir godt mottatt og forenkler bruk av KS på byggeplass.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler