logo

Stopper useriøse med dokumentasjons-krav

Fra 1. januar 2015 tar eiendomsbransjen i bruk en my og mer omfattende boligtilstandsrapport, der alle huseiere må kunne dokumentere at det er fagfolk som har gjort alt av oppussing. Dette har NRLs avdelingsleder i Vestfold, Elin Moer Brænne, vært ekspertkilde for i flere aviser.


STOPPE USERIØSE: Elin Moer Brænne håper dokumentasjonskravet vil stoppe useriøse aktører i bransjen. Rørlegger Trond Elmer (t.h.) er også opptatt av dette. FOTO: Anne Charlotte Schjøll (TB)

– Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad, sier rørleggermester Elin til Tønsberg blad (TB). I tillegg til å være avdelingsleder i NRLs avdeling Vestfold, er hun også daglig leder i Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold.

Det er dermed flere gode grunner til at Tønsberg Blad, Sandefjord Blad, Telemarksavisa og Indre Akerhus Blad  alle har støttet seg til henne som ekspert på temaet i sine artikler.

Det er Norsk Standard NS-3600, som ble utgitt i mai 2014 som er grunnlaget for den nye boligtilstandsrapporten.

– Vi håper dokumentasjonskravet i den nye standarden vil redusere bruken av useriøse bedrifter, ufaglært arbeidskraft og svart arbeid. Eller aller best at dette avtar helt, sier Elin til TB.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler