logo

Starter opp KEM-utdanning i Kongsberg

Siden KEM-linjen ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg ikke fikk nok studenter ved dagstudiet, har man besluttet å starte opp det to-årige studiet som deltidsstudium over fire år. Studiet blir en kombinasjon av nett, noe dagtid-, og weekendsamlinger, og starter opp i uke 39.

VVS-forum/Stig Grindahl

I tillegg er det lange ventelister ved Fagskolen i Oslo. Der er søkermassen tredoblet seg de siste årene, og veldig mange står på ventelister. Det gir grunnlag for flere søkere og studenter til Kongsberg.

– Etter samtaler med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS, som synes ventelistene i Oslo er for lange, har vi besluttet å starte opp KEM utdanningen ved Fagskolen Tinius Olsen, sier Ole F. Stevning, assisterende rektor ved Fagskolen Tinius Olsen.

– Per i dag har vi 15 påmeldte, men ideelt sett ønsker vi fem studenter til. Da blir vi et antall som passer bra i forhold til undervisningsmodellen.

Fleksibelt studie

Undervisningen er en kombinasjon av nettbasert studium med fire helgesamlinger fra torsdag til lørdag, samt 10-12 fredagssamlinger i løpet av skoleåret.

– Vi har opparbeidet oss en konferanseplattform ved Tinius Olsen som gjør at vi kan kjøre en konvensjonell time selv om ikke studentene er tilstede. Undervisningen foregår på et konferansesystem der hver lærer får utdelt et undervisningsrom, og hver klasse får utdelt grupperom. Når studenter og lærere kobler seg til konferansesystemet med mikrofon og kamera, har alle deltagerne toveis lyd- og bildesamband. Konferanseplattformen er da med på å muliggjøre undervisning, som om det skulle vært en konvensjonell time i et ordinært klasserom, forteller Stevning.

– Når det gjelder KEM utdanningen har vi prøvd å tilby det tradisjonelle studiet over 2 år på dagtid, men der har vi ikke lykkes helt. En av grunnene til det er etter all sannsynlighet at det legger beslag på to arbeidsdager hver uke. Vår erfaring er at deltidsstudiet passer bedre for den enkelte. Da er man ikke så mye borte fra arbeidsgiveren.

Blant de 15 studentene som så langt har takket ja til tilbudet er det flest rørleggere, foran kuldemontørene.

Håper rørleggerbedriftene i regionen benytter seg av tilbudet

Kurs- og kompetansekonsulent, Ingebjørg Martinsen og teknisk direktør, Ole Larmerud i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening har vært aktive pådrivere for studiet og er glade for at Fagskolen i Kongsberg gjør KEM-utdanningen tilgjengelig for blant annet de som ikke kommer inn i Oslo.

– NRL har hatt en svært ryddig og konstruktiv dialog med Fagskolen i Kongsberg, og det er fint at de kunne snu seg fort rundt for å tilrettelegge dette tilbudet, påpeker både Martinsen og Larmerud.

Ingebjørg Martinsen oppfordrer alle nærliggende NRL-avdelinger og rørleggerbedriftene i regionen til å benytte seg av det gode tilbudet for å heve kompetansen i foretakene.

– Antall søknader til KEM-studiet i Oslo passerte 90 i år, noe som beviser at dette er en svært ettertraktet utdannelse i bransjen.Det er viktig at det finnes flere utdanningstilbud ikke så langt fra Oslo.Så nå håper vi studentene benytter seg av mulighetene. Studiet er jo også mer nettbasert, noe som gjør det lettere å kunne studere fra arbeidsplassen eller hjemmefra, sier Larmerud avslutningsvis til VVSforum.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler