logo
Tor Backe, Rørentreprenørene Norge
OFFENSIV: Tor Backe og Rørentreprenørene Norge har mye spennende på gang. Nå håper de å få på plass en egen mesterskoleutdanning.

Starter egen mesterskole

Rørentreprenørene Norge tar opp konkurransen med Folkeuniversitetet.

RØRFAG: Folkeuniversitetet er en stor aktør innen mesterutdanningen, og det ønsker Rørentreprenørene Norge å gjøre noe med.

I samarbeid med Byggmesterforbundet er de kommet langt i planleggingen av en egen mesterskoleutdanning. Mesterbrevnemda har godkjent forslaget, som dermed åpner for at bransjeforeningen i samarbeid med flere av byggfagene i BNL kan etablere mesterskole.

Det ble avholdt møte med de andre bransjeforeningene, og et endelig svar fra de øvrige fagene er ventet før sommerferien.

– Signalene så langt er svært positive. Jeg har stor tro på at dette vil ha en positiv effekt på faget. Vi har lang erfaring med undervisning fra flere mestermoduler, og mener det er vi som vet best hva en mesterutdanning skal inneholde. En egen skole vil gi god rekruttering, samtidig er satsingen i tråd med Rørentreprenørenes framtidige strategiplan, sier adm. dir. i Rørentreprenenørene Norge, Tor Backe, til Rørfag.

Den største andel mestere består av rørleggere og tømrere. Det uteksamineres rundt 500 mestere i byggfagene årlig. Av dette er rundt 100 rørleggere.

– Vi kommer til å søke etter en daglig leder og få på plass en liten og effektiv organisasjon. Håpet er at vi kan komme i gang til høstsemesteret i 2016. Satsingen er ikke gratis, men det vil vi få igjen. Dette er en spennende og viktig satsing, sier Backe.

Rørentreprenørene Norge og Byggmesterforbundet har sikret seg domenet blimester.com.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler