logo
teamsmøte minister
Fra digitalmøte med næringsministeren (foto: RørNorge)

– Sørg for rekruttering til rørleggerfaget og liv i alle delene av markedet

Torkild Korsnes var klar i talen da han onsdag deltok på regjeringens innspillskonferanse. – Vi trenger konkrete tiltak, som treffer akkurat der problemet er, sa Korsnes.

Som daglig leder i K. Lund i Trondheim og styreleder i Rørentreprenørene Norge, deltok han på møteplassen næringsminister Iselin Nybø i går inviterte til. Han var en av ti bedriftsledere fra byggenæringen.

– De siste få årene har vi sammen klart å få økt omtale av håndverkeryrket, økt anseelse, og økt søking til våre fag på VGS. Vi har til og med klart å få flere kvinner til å søke seg til tradisjonelle mannsyrker som rørlegger. Da er det helt avgjørende at vi klarer å holde løftet om fine utfordringer og en trygg fremtid i byggebransjen. Dette starter med en læreplass, og det må vi klare å tilby til ungdommene, sier Korsnes og trekker frem tre tiltak:

  • Styre etterspørsel dit man har en signifikant andel reelle lærlinger (ikke alibilærlinger)
  • Gi tilskudd til lønnskostnader for lærlinger
  • Redusert arbeidsgiveravgift

I sine tre tildelte minutter ved starten av møtet rakk han å understreke hvor viktig det er å passe på at det er liv og etterspørsel i alle markedene, slik at ikke de store bedriftene spiser de små.

– Etterspørsel er så mangt, fra de kjempestore til de bittesmå jobbene, og alle er viktige. For bransjen totalt sett er det viktig med tilstrekkelig etterspørsel langs hele skalaen. Hvis ikke vil de store aktørene forflytte seg inn i sjiktet for mellomstore aktører, og de mellomstore bevege seg inn i sjiktet for de små. Dette er uhensiktsmessig og ødeleggende, sier Korsnes i en pressemelding.

I tillegg til å vise til behovet for generell høy aktivitet, oppfordrer han til å ta et særlig tak i forhold til servicemarkedet og pekte på disse grepene:

  • Lavmoms i en periode kan fylle håndverkerens ordrebøker. Et slikt tidsbegrenset tiltak tror vi vil gi umiddelbar effekt. Grep knyttet til moms har effekt bare for den som forholder seg til moms, og er dermed et grep som treffer den seriøse delen av bransjen.
  • Dette er også tiden å bruke tilskuddsordninger for å vri vedlikehold og oppgraderinger av både private og offentlige bygg i en miljøriktig retning. ENOVA-tilskudd bør utvides og økes for både boliger og næringsbygg. Det er bra for miljøet, og det er bra for bolig- og byggeieren.
  • Kravene i teknisk forskrift tåler en krisetid og må ikke senkes.

Korsnes sier han opplevde å bli lyttet til av næringsminister Iselin Nybø og statssekretærer fra både nærings- og samferdselsdepartementet og deres staber.

– Møtet var både interessant og oppløftende. Flere tok opp dette med lærlinger. Det er viktig med stort trykk på dette fra alle hold. Vi var også flere som tok til orde for tiltak som treffer den seriøse delen av bransjen, sier Korsnes.

Han har forventninger til møtet kan være ett bidrag til at det kommer tiltak som gjør at ordrebøkene får påfyll på ettersommeren.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler