logo
Illustrasjonsbilde forhandlinger og avtale
(Illustrasjonsbilde)

Sørg for godt forhandlingsgrunnlag!

Nylig sendte BNL ut en kort spørreundersøkelse til daglig leder i bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomst for byggeindustrien. Den er det viktig å følge opp.

– For at vi skal ha et så godt grunnlag som mulig i neste års forhandlinger med Fellesforbundet, er det viktig at så mange som mulig av dere som har mottatt undersøkelsen svarer, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, kan du ta kontakt med en av BNL-advokatene. Kontaktdata finner du i artikkelen på BNLs hjemmeside.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler