logo
Bli rørlegger 2018

Solid start for Bli rørlegger!

1. oktober gikk startskuddet for en Rørentreprenørene Norges nye rekrutteringssatsning Bli rørlegger. Etter første kampanjeperiode har YouTube-episodene over 480 000 visninger og nettsidene kan skilte med en formidabel økning besøkende. - En meget lovende start, sier prosjektleder Tirill Ilebekk Hansen i Rørentreprenørene Norge

Bli rørleggers YouTube-kanal

Besøk Blirørlegger.no

Gjennom 6 episoder har YouTube-profilene Murdrocks, Herman Dahl og Randulle testet ut mer eller mindre vellykkede rørinstallasjoner. Godt hjulpet av rørleggerne Eli Vintertun og Ingar Lossius.
Målet er å synliggjøre rørleggerfaget som et attraktivt yrkesvalg for ungdom i ferd med å velge studievei.

- Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å synliggjøre rørleggerfaget for ungdommer vi ellers ikke kommer i kontakt med, sier Ilebekk Hansen, og legger til: - Vi forventer selvsagt ikke at dette skal føre til en eksplosjon i antall søkere til rørleggerfaget 1. mars, men vi har sådd et frø - og sagt fra at hei, vi finnes og vi er mer enn du tror!

7100 besøkende har funnet veien til de nyoppussede nettsidene Blirørlegger.no. Det er en sterk økning fra de i overkant av 700 besøkende sidene hadde samme periode i fjor.
- Siden det kun er de spesielt interesserte som tar seg bryet med å lete opp nettsiden etter å ha sett filmene, gir dette en god indikasjon på at vi har trigget målgruppas nysgjerrighet.

Det er reklamebyrået Anorak som har laget kampanjen på oppdrag fra Rørentreprenørene Norge. Filmene er produsert av Bacon.

Neste fase

Høsten 2018 regnes som første fase i det som skal være et langsiktig prosjekt. Her har det handlet om å få på plass en god grunnmur som kan bygges på og utvides med tiden.I tiden frem mot søknadsfristen 1. mars 2019 prioriteres innhold til nettsidene.- Vi er blant annet i gang med å lage en liten film som på ungdommens vis illustrerer alt rørleggerfaget innebærer. Vi vet fra innsiktsfasen at svært mange 15-åringer tror rørleggeren kun staker opp tette rør og pusser opp bad. Så nå handler det om å vise dem alt det andre vi faktisk driver med i denne bransjen, sier Ilebekk Hansen.

Vil gjøre det enklere for skolene

Med over 160 fag å velge blant sier det seg selv at skolen ikke har kapasitet til å gå i dybden når elevene skal informeres om studievalg. For å gjøre det enklere for rådgiverne jobbes det nå med å sette sammen en presentasjon av faget som sammen med digitale brosjyrer skal distribueres til alle landets ungdomsskoler.- Hvis vi ønsker at flere ungdommer skal velge oss, må vi gjøre det så enkelt som mulig for dem å få tak i relevant og oppdatert informasjon om rørleggerfaget, sier Ilebekk Hansen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler