logo

Søk BKA-midler til kurs på arbeidsplassen

Vox lyser ut BKA-midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Private og offentlige virksomheter kan søke. Søknadsfrist er 11. november 2014.

– Nå gir BKA også støtte til opplæring i muntlige ferdigheter. Virksomhetene har etterspurt dette lenge, så vi er glade for at de som trenger muntlig opplæring nå kan få kursmidler, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Tilskuddet dekker hoveddelen av opplæringskostnaden.Virksomheten bidrar med lokaler og administrasjon.

BKA bidrar til høyere effektivitet, færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte

En omfattende undersøkelse som avdekker opplæringsbehovet hos voksne på internasjonal basis, den såkalte PIAAC*-undersøkelsen, viser at 400 000 voksne har behov for opplæring i grunnleggende leseferdigheter for å kunne mestre utfordringer i jobb og samfunnsliv.

 

*Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler