logo
munnbind
(Illustrasjonsfoto: BNL)

Smitte påvist på byggeplassen - hva nå?

Her er et utdrag av informasjon fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Påvisning av smitte

Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som kan tyde på smitte skal man holde seg hjemme, og se an milde symptomer et par dager:

  • Hvis symptomene ikke tiltar, skal man holde seg hjemme i inntil 24 timer etter symptomfrihet.
  • Hvis symptomene tiltar, kontakt lege for nærmere vurdering og som også vil ta stilling til om kriteriene for testing er oppfylt.

Se nærmere informasjon om symptomer her.

Se mer informasjon, flytskjema om testing for covid-19

Iverksetting av hjemmeisolering

Smittet person skal isoleres hjemme, mens familie eller andre nære som en bor sammen med må oppholde seg i hjemmekarantene.

Se mer om isolering

Iverksetting av kontaktsporing

Når en person har fått påvist covid-19-smitte, vil kommunelegen iverksette kontaktsproring gjennom et intervju for å kartlegge aktuelle nærkontakter som også kan ha blitt smittet.

Sporing skal skje til nærkontakter med den som er smittet innen de seneste 48 timene etter påvist smitte.

Nærkontakt er definert som:

  • Direkte fysisk kontakt
  • I samme rom som smittet person med avstand under 2m i mer enn 15 minutter
  • I friluft med kontakt ansikt til ansikt med smittet person på avstand under 2m i mer enn 15 minutter
  • Personer med slik nærkontakt skal i hjemmekarantene i 10 dager.

Arbeidsplassen

Hvis en medarbeider får påvist smitte, vil kontaktsporing kunne føre til at en rekke medarbeidere må i karantene hvis det har vært nærkontakt. Ved bruk av hjemmekontor vil nærkontakt på arbeidsplassen være eliminert som smitterisiko.

Smittesporingen er i utgangspunktet en oppgave for helsevesenet. Hvis det er kjent for bedriften at den som har blitt smittet har hatt nærkontakt med medarbeidere innen 48 timer før påvist smitte, er det i bedriftens interesse å varsle disse om plikten til hjemmekarantene.

Hvis en som er har fått påvist smitte har vært på arbeidsplassen, må det gjennomføres desinfisering av flater som den smittede har berørt som maskiner, rekkverk, dørhåndtak, toalett osv. i tråd med BNLs bransjestandard for smittevern.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler