logo
illustrasjon penger trond martinussen
Trond Martinussen er advokat i Rørentreprenørene Norge

Sikring av feriepenger

For at bedrifter med likviditetsutfordringer skal greie å betale ut feriepenger til sine ansatte, ønsker LO tiltak som sikrer dette. Tiltaksforslagene utredes snart i NHO.

– LO har gitt Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) forslag med ønske om tiltak for at bedrifter sikres mulighet til å utbetale feriepenger til sine ansatte. Bakgrunnen for dette er at noen næringer vil ha for store likviditetsmessige utfordringer til å gjøre dette, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

I brev fra ASD til NHO er forslaget fra LO oversendt. En mulig skissert løsning i brevet er å pålegge arbeidsgiver å sikre ansattes feriepenger på særskilt konto, slik som det i dag gjøres med skattetrekkskonto.
ASD ønsker dette utredet og har bedt NHO om innspill.
Medlemsbedrifter kan komme med innspill innen fristen 15. juni.

Særlig følgende ønskes utredet:

  • Synspunkter på en ordning hvor arbeidsgiver pålegges å avsette feriepenger (løpende) på særskilt konto, og hva dette kan bety for bedriften mht likviditet, rutiner, mv
  • Opplysninger om hvordan bedrifter pr i dag praktiserer avsetting av feriepenger, om det er mange bedrifter som allerede i dag avsetter feriepenger på særskilt konto
  • En oversikt over hvordan bedrifter foretar utbetaling av feriepenger og om disse utbetales på fast dato eller utbetales ved faktisk avvikling av ferie for de ansatte
  • Vi oppfordrer våre medlemmer å sende inn sine synspunkter, innspill eller kommentarer. Dette vil være nyttig for BNL og NHO for å kunne avgi uttalelse til ASD.

Gi direkte tilbakemelding til BNL v/Iwona Kilanowska på e-post: ik@bnl.no
Alle innspill vil bli gjennomgått av henne og rapportert samlet videre til NHO.

Frist for innsending av innspill er 15. juni!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler