logo
ill bilde kompetanse

– Sikrer fremtidens kompetanse

Nå får fagarbeiderne i byggenæringen og industrien et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene som gir ny kompetanse til å møte den teknologiske utviklingen. – Dette vil sikre fremtidens kompetanse, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Rørentreprenørene Norge synes det er svært positivt at myndighetene legger til rette for et nytt offentlig finansiert studietilbud for byggenæringen for å møte den teknologiske utviklingen. Dette er nok et tydelig signal fra Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner om verdien av fagutdanning og det offentliges satsing på byggenæringen.

Les hele artikkelen hos BNL.no

BNL, Norsk Industri og Fellesforbundet møtte i dag kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner for å underskrive intensjonsavtalen for et treparts bransjeprogram for industri og byggenæringen.

– Vi er glade for at regjeringen gjennomfører tiltak i samarbeid med partene som vil gi arbeidstakerne mulighet for livslang lærling, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL. 

I bransjeprogrammet for industri og byggenæringen skal BNL, Norsk Industri og Fellesforbundet samarbeide om å utvikle piloter med utdanningstilbud innenfor et utvalg områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finne relevante tilbud som er tilpasset bedriftens situasjon.

Også Fellesforbundet er glade for denne seieren.

– Partene i frontfaget har gjennom mange år, og i flere tariffoppgjør, fokusert på etter- og videreutdanning. Dette arbeidet var ferdig til oppgjøret i 2018, der partene var enige om å jobbe med å utvikle konkrete tilbud for etter- og videreutdanning, Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet.

Leegaard peker på at dette ga et godt grunnlag for å vite hva arbeidstakere og bedrifter trenger for å få bedre sin kompetanse.

– Dette ble spilt inn til regjeringen og regjering og storting har respondert med å lansere dette bransjeprogrammet.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler