logo
eli heyerdahl eide torkild korsnes marianne wætnes røiseland
Ingeborg-grunnlegger og fagsjef i Rørentreprenørene Norge (RørNorge) Eli Heyerdahl Eide, styreleder i RørNorge Torkild Korsnes og administrerende direktør i RørNorge Marianne W. Røiseland er storfornøyde med avgjørelsen om kjønnsdelte garderober på arbeidsplasser.

Separate garderober = seriøsitet

– Dette er like naturlig som at vi har kjønnsdelte garderober i svømmehallen, sier styreleder Torkild Korsnes i Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

Under årets tariffoppgjør ble det bestemt at det skal være separate skifterom for kvinner og menn på norske byggeplasser. Dette kan vi blant annet takke Ingeborg-nettverket for, som siden oppstarten i 2016 har jobbet aktivt for at rørleggerbransjen skal være en attraktiv yrkesarena for kvinner.

– Gevinsten er uansett størst for bransjen som helhet, når vi også på dette punktet begynner å opptre med normal respekt for folk. Ingen ville invitert gjester fra ulike husstander hjem til seg, og deretter bedt dem skifte i samme rom, sier Torkild.

Der det er vilje er det vei

– Det dreier seg om seriøsitet. For seriøsitet handler i bunn og grunn om hvordan vi behandler mennesker. Alle andre aspekter av seriøsitet er forankret i dette grunnleggende elementet, sier styrelederen.

Som administrerende direktør for K. Lund, et av landets største rørleggerfirma, er han godt kjent med tilrettelegging på arbeidsplassen.

– Det er selvsagt enkelte praktiske spørsmål knyttet til saken, for eksempel der man knapt får plass til én brakke på byggeplassen, men det løser man når viljen er til stede, konkluderer han.

Blir lyttet til

– Det er virkelig en stor seier for Ingeborg-nettverket. Det er rørjentene her som fikk ballen til å rulle. Jeg vet at mange av bedriftene i RørNorge synes dette er stas og et godt bidrag for å rekruttere bredere til faget, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge.

Nettverket ble etablert i 2016 av RørNorges fagsjef Eli Heyerdahl Eide, og har i dag snart 800 medlemmer og tilknyttede grupper i de største byene.

– Vi tror bransjen vil vinne på at kvinner samler seg og viser frem bransjen for fremtidige arbeidstakere på alle nivåer. Vi jobber med at kvinner, spesielt de som jobber som rørleggere, skal få vite om hverandre og bli kjent med hverandre, fordi vi vet at de har mange av de samme utfordringene i hverdagen, sier Eli.

Et bransjesamarbeid

Da Ingeborg-nettverkets gullpartner Caverion i februar 2020 gikk foran og kontraktfestet separate garderober på arbeidsplassen, markerte dette noe viktig for byggenæringen generelt.

– Vi er helt avhengige av at noen går foran for å skape endring. Derfor har vi knyttet til oss samarbeidspartnere fra bransjen og sterke støttespillere som alle bidrar til å gjøre rørbransjen og byggenæringen attraktive arbeidsarenaer for kvinner, sier Ingeborg-grunnleggeren.

Hele nettverkskonseptet bygger på det å bli kjent med hverandre.

– Det er mange diskusjoner om kvinnenettverk, men denne saken viser at det å gå sammen i nettverk, det funker. Vi snakker ikke bare med dem vi kjenner lenger, vi viser frem bredt og skaper forståelse. Jeg tror mange ledere har begynt å forstå hvordan det er ute på arbeidsplassene, og det er viktig. Da blir det endring, sier Eli.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler