logo
jan tore sanner
Lytter til RørNorge: Kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningsordningen. Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Foto: Jan Erik Røine.

Sentral godkjenning: Seier til RørNorge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innfører overgangsordning som innebærer at langvarig praksis godkjennes frem til 1. juli 2018.

Publisert i Rørfag, av Jan Erik Røine

Nye kompetansekrav for sentral godkjenning av foretak i byggenæringen trådte i kraft fra nyttår 2016. For mange kom de nye kravene overraskende på.

Blant de som har reagert sterkt på endringen av kompetansekrav er Rørentreprenørene Norge og administrerende direktør Tor Backe.

– Vi mener at ingen forskrift/lov skal kunne gis tilbakevirkende kraft, og vi krever prinsipalt at de berørte bedriftene etter SAK-forskriften får beholde sine tidligere tilkjente tiltaksklasser basert på lang relevant praksis. Subsidiært at det nye regelsettet får en overgangstid på minst 3 år, uttalte Backe nylig.

Nå gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter for kravene og innfører en overgangsordning som innebærer at langvarig praksis godkjennes frem til 1. juli 2018, opplyser departementet i en pressemelding tirsdag.

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften i kraft, blant annet klare krav til utdanning. En viktig bakgrunn var å sikre likebehandling av foretak innen EØS-området. Norske og utenlandske firmaer skal konkurrere på like vilkår.

Det har kommet tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak at endringene har kommet overraskende og fått negative konsekvenser for dem.

Departementet har derfor vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningsordningen. Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

Dette betyr at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016.

1. juli 2018

Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver – og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Overgangsbestemmelsen gjelder frem til 1. juli 2018. Etter denne datoen skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Departementet har samtidig vedtatt en bestemmelse som presiserer at relevant sentral godkjenning normalt skal legges til grunn av kommunene ved erklæring om ansvarsrett, tilsyn med kvalifikasjoner og eventuell vurdering av tilbaketrekking av ansvarsrett.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler