logo

Seminar: Evaluering av forenklede vannbårne oppvarmingssystem i norske passivhus

NTNU og SINTEF Byggforsk har fra 2015 arbeidet med forenklede oppvarmingssystemer i superisolerte boliger, passivhus og ZEB-boliger, hvor varmefordelingen gjøres med et svært begrenset antall radiatorer per etasje. Ytelsen i forenklede oppvarmingssystemer ble evaluert ved feltmålinger i eksisterende passivhus, samt ved energi - og inneklimasimuleringer og beboerintervjuer. Resultatene presenteres på seminar i Trondheim 17. oktober.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler