logo

Satser på ungdommen

Dag Halvorsen (bedriftseier og leder av Sig. Halvorsen, æresmedlem i NRL og NHO-styremedlem) berømmes av magasinet Utdanning for sin innsats for lærlinger.


ÆRESMEDLEM: Dag Halvorsen har utvilsomt gjort mye bra for bransjen og for lærlinger. Bildet er hentet fra NRLs 100-årsjubileum i 2013, da han ble tildelt æresmedlemskap i Rørentreprenørene Norge (tidl. NRL). FOTO: RØRENTREPRENØRENE NORGE

– Lærlinger opptar meg. Av totalt 350 ansatte har vi mellom 50 og 60 lærlinger. Det å ansette lærlinger er den beste måten å rekruttere nye medarbeidere på, sier Halvorsen til Utdanning.

Han legger til at det er viktig å ta være på den gode lærlingeordningen vi har i Norge, at den delvis er basert på kunnskapsoverlevering.

Les hele saken under - klikk på bildet for å få det opp større:

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler