logo
ill. bilde sentral godkjenning

Sanner lytter til byggenæringen

Diskusjonen om den såkalte "justeringen" som stiller nullkrav til ansatte fagarbeidere ved søknad om sentral godkjenning, tok mandag 4.12 en ny vending. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter i gang et større arbeid med å rydde opp i 20 år gammelt regelverk. Overgangstiden forlenges i to år, og et ekspertutvalg skal ta en gjennomgang av dagens verktøy for å sikre god byggekvalitet og arbeidet mot useriøse aktører. - Gledelig, sier Tor Backe i Rørentreprenørene Norge. - Vi ser frem til oppstart av dette arbeidet og håper det vil føre til resultater som bransjen er tjent med. Vi har merket oss at departementet ikke sier noe om den lille "justeringen" av SAK-forskriften som nylig ble bekjentgjort – men regner med at også den blir hensyntatt og følgelig ikke trer i kraft i påvente av utredningsarbeidet

- Det synes som om KMD har oppfattet byggebransjens klare tilbakemeldinger på de små "justeringer" av SAK-forskriften som nylig ble gjennomført, og følgelig ikke funnet det tilrådelig å sende ut forslag til nye kvalifikasjonskrav på høring nå, forteller Backe.
- De trenger åpenbart mere tid for å fremme et forslag som imøtekommer byggebransjens uttalte behov. Følgelig er det bare mindre endringer som kommer på høring – bl. a enkelte forslag som kan bidra til å løse noen av de øvrige utfordringene som har blitt tatt opp av næringen, deriblant foretaksendringer, praksis opparbeidet forut for formell utdanning og enkelte forhold knyttet til seriøsitet og gjennomføringsevne. Rørentreprenørene Norge har tidligere påtalt noen av disse problemområdene overfor DiBK og ser frem til avklaringer som kan rydde opp i noen åpenbart klare urimeligheter som vi har opplevd på vegne av våre foretak.

Nå skal det nedsettes et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se på hele problematikken rundt sentral godkjenning og seriøsitet i byggenæringen.
- Det er bra, sier Backe. - Parallelt med tiltakene som nå settes i gang av departementet, merker vi oss at næringen oppfordres til å fortsette arbeidet med å formalisere realkompetansen. Det er positive signaler som mange av våre medlemsforetak er sterkt opptatt av. Ellers merker vi oss at overgangsreglene for å fornye sentral godkjenning er utsatt til 1. januar 2020.
- For Rørentreprenørene Norge er det viktig at de tekniske fag får  innpass i den nedsatte ekspertutvalget for å ivareta fagets behov som jo ikke alltid er overensstemmende med hva  de øvrige byggfag ønsker seg.

Pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan du lese i sin helhet her.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler