logo
ill bilde konflikter i byggenæringen

Sammen for å redusere prosjektkonflikter

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pektes på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Bransjen får ved dette et dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater. For å bedre denne situasjonen samarbeider nå flere aktører i byggenæringen, deriblant Rørentreprenørene Norge, om 4 workshops hvor totalentreprenører og underentreprenører møtes.

Målet for arbeidet er å redusere antall konflikter i byggeprosjekter og øke effektiviteten og kvaliteten. Det må utvikles en kultur for profesjonelt samarbeid og forhindre at byggeplassen blir en kamparena. Her har alle aktørene i bransjen et felles ansvar. Rørentreprenørene Norge tar problemet på alvor og ønsker å finne konstruktive løsninger på dagens utfordringer sammen med resten av byggenæringen. Næringen trenger et godt omdømme for å sikre god rekruttering til byggebransjen. Da er det viktig at byggenæringen fremstår som en trygg arbeidsplass med utfordrende og spennende oppgaver for dagens ungdom.

Fire regionale møter
Det blir i høst gjennomføres fire workshops i hhv. Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo. Arrangementet forankres hos regionsjefene, og deltakerne vil i denne omgang være entreprenørene – totalentreprenør og underentreprenør. Når de fire regionale møtene er gjennomført, vil de samlede innspillene presenteres for byggherrer og rådgivere. For å finne gode løsninger er vi avhengig av samarbeid i hele verdikjeden.

Ansvarlige organisasjoner: EBA, Nelfo, Rørentreprenørene, VBL, NML, MLF, VKE, TEF, NAML. 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler