logo

Rørleggerkamp for rørleggerutdannningen

Over 100 elever – eller seks klasser – bevitnet Master til mester mellom Mo i Ranas ordfører, Kai Henriksen, og rørleggerlærling Øyvind Birkeli (20) i Rørentreprenørene Norges rørleggerkonkurranse på Polarsirkelen VGS i Mo i Rana.

I denne siste konkurransen i Rørentreprenørene Norges Master til mester-turné, viste Øyvind at det kreves mer enn teoretisk kunnskap for å kunne montere røropplegg – selv i så enkel skala som denne oppgaven var. Oppgavene var identiske, så ikke overraskende stakk Øyvind av med seieren fem minutter før Kai, som også fikk god hjelp av fagansvarlig ved ORIN, Jonny Bjørgum.
– Jeg har vel aldri vært mer på bortebane enn det jeg er i dag. Når vi er ferdige med konkurransen, vil dere se hvorfor vi trenger dyktige rørleggere, smilte ordføreren.
Etter utførte oppgaver, hadde han allikevel imponert med praktiske ferdigheter – selv om avløpsrøret var glemt. Ordføreren er klar på at yrkesutdanningen må prioriteres.
– Med gode lærlingeordninger for yrkesfag i samarbeid med bedrifter og skole så vil det være attraktivt for mange ungdommer å søke seg inn til slike fag. Derfor er det hyggelig for meg å kunne bidra til å sette søkelyset på viktigheten av å rekruttere og utdanne kvalifisert ungdom til yrkesrettede fag.

Må stoppe frafallet
For oss i Rørentreprenørene Norge, som organiserer norske rørleggerbedrifter handler et godt utdanningsløp og praktisk læring om å dekke et stort fremtidig behov for rørleggere. Det er ingen liten utfordring.
– Vi er nødt til å sørge for at frafallet i utdanningsløpet ikke fortsetter. Statistisk Sentralbyrås (SSB) analyser viser at vi kommer til å mangle fagutdannede i fremtiden, og vi Rørentreprenørene Norges lokale opplæringskontorer vil bidra til å forhindre dette – blant annet ved å gi politikerne noen råd på veien, sier opplæringsleder i Opplæringskontoret for rørleggerfag i Nord (ORIN), Merete Larsen.
Hun sikter til rørleggerbransjens ønskeliste, som Kai Henriksen nå har mottatt. Han den siste i rekken av flere lokalpolitikere som har fått denne listen (se listen nederst i artikkelen).

Solidaritet i rørbransjen
Bak Master til mester i Mo i Rana ligger det et svært godt samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge, ORIN og Polarsirkelen VGS.
– Vi har hatt et veldig nært samarbeid med Polarsirkelen VGS. Faglærer ved skolen, Bjørn Lasse Pedersen har hjulpet oss med selve prøvestasjonene, og vi er stolte over det gode bransje- og utdanningssamarbeidet generelt her i nord, sier Merete.
Hun og kollega Jonny Bjørgum er fornøyde av å se hvor enkelt det er å få i gang rekrutteringsprosjekter som dette i Nordland.
– Det er mange her som står på for at en av samfunnets aller viktigste bransjer skal ivareta og forbedre kvaliteten på utdanningen. Det er essensielt for at vi skal kunne nyte godt av et velfungerende vanntilførsels- og avløpssystem i fremtiden, og samtidig beholde kontrollen over egen bransje, sier Merete.

 

 

 

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.    Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler