logo
Tor Backe

Rørfaget beholder læretida

Kunnskapsdepartementet lyttet til rørbransjen og beholder et utdanningsløp på 4,5 år for å bli faglært rørlegger.

Forslaget som regjeringen ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag sender ut på høring etterlater ingen tvil:

«Det foreslås å videreføre lærefaget uten endringer. Lærefaget skal bygge på et nytt Vg2 rør.».

Høringsfristen er satt til 4. september, og deretter skal Stortingets behandle saken. Dette er den største reformen i yrkesutdanningen på videregående skole siden Kunnskapsløftet i 2006.

– Det er veldig hyggelig og bra at vi har fått gjennomslag for dette. Kravet om å få beholde læretida har en samlet bransje stått bak, sier administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

Les hele saken i Rørfag.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler