logo
Eli fjernvarmedagene

Rørentreprenørene Norge med rørseminar på Fjernvarmedagene

Linken mellom fjernvarme og rørbransjen må knyttes mye sterkere var budskapet under Rørentreprenørenes seminar på Fjernvarmedagene i går.

Ønsket om et tettere samarbeid mellom rørbransjen og fjernvarmebransjen var bakgrunnen til at Rørentreprenørene i samarbeid med Fjernvarmeforeningen i går arrangerte et seminar under Fjernvarmedagene 2016.

– Naturlig henger bransjene sammen, men med de nye energikravene som er kommet er det nok på tide at rørbransjen innser at vi er veldig avhengig av samarbeidet med fjernvarmebransjen, sier Heyerdahl Eide til Rørfag.

Ny løsning

Hun understreker at alle rørleggerbedrifter som driver med fjernvarme burde vært tilstede denne dagen hvor det blant annet ble presentert løsninger de bør kunne tilby. Som for eksempel løsningene til Agder Energi Varme viste frem.

Agder Energi Varme har utviklet en ny løsning for å bruke tappevannsystem til oppvarming av leiligheter som de nå har tatt i bruk i Kvartal 42 (Q42) i Kristiansand.

Til nå har de bygget tre bygg med en forenklet rørstruktur som de nå etter hvert har fått industrialisert.

– Før vi startet med dette var vi usikre på om vi skulle tørre å gjøre det. Men vi ble møtt med kun positivitet, utbyggerne så at det var mulighet for å få enklere løsninger, sier teknisk sjef i Agder Energi, Rolf Julin.

– Vi må sørge for at det blir selvsagt å kunne velge energieffektiv vannbåren løsning i bygg, sier han.

FAGLIGRÅD: Faglig råd Energi og Miljø for Rørentreprenørene Norge var tilstede på Fjernvarmedagene. Fra venstre: Fagsjef energi og miljø Eli Heyerdahl Eide, Inger Halvorsen i Sig Halvorsen AS og Bjørn Teksle i Rørlegger Teksle & Strand AS. Foto: Synnøve Prytz Berset, Rørfag.

Fremtidsmuligheter

Han får støtte fra Rein Brunsell hos gulvvarmeleverandøren Canes AS som har drevet med vannbåren gulvvarme siden 1997.

– Legger du vannbårent kan du velge hvilken energikilde du ønsker. At energiprisen i Norge vil øke, det tror jeg helt sikkert, sier han.

Også Frank Sagvik, styreleder i Norsk Fjernvarme, vektlegger fremtidsmulighetene som ligger i vannbåren varme, ikke minst for rørleggerne.

– Hvordan rørleggeren snakker om varme er viktig. Det finnes mange løsninger rundt omkring, ta med disse til utbyggerne. Det er på den måten vi får inn vannbårent, sier han og legger til at han tror folk flest vil velge vannbårent om de kan velge fritt fra hylla.

– Fremover blir fjernvarmeselskapene mer helhetlige leverandører og selger oppfølging, drift og komfort, sier han og legger til:

– Men da må vi ha med varmerørleggeren. Dit vil jeg vi skal komme. Rendyrk varmerørleggeren, jeg tror det er mange som trenger dem.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler