logo
Arendalsuka 2018

Rørentreprenørene Norge i Arendal

Verdien av vannbåren varme, sesonglagring av overskuddsvarme og blå batterier er blant temaene som skal presenteres og diskuteres når norsk varmebransje inviterer til frokostmøtet "Grønn effekt i blå batterier" i Arendal 14. august. Møtet arrangeres av Rørentreprenørene Norge sammen med Nobio, Norsk Fjernvarme, NOVAP og VVS-foreningen.

Denne sommeren har som kjent vært preget av tørke - som igjen fører til tomme vannmagasiner og høyere strømpriser. På frokostmøtet, vil deltakerne blant annet få høre om hvordan blå batterier kan flytte energiuttak bort fra perioder med høy belastning på nettet – på en langt billigere måte enn elektrisk batterilagring.

Les mer om arrangementet hos Norsk VVS.

Besøk arrangementets Facebook-side her.

Program

Velkommen!
Fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge

Dette er blå batterier
Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening
- Om hvordan vannbårne løsninger kan flytte lagret energi fra perioder med overskudd til når energibehovet er størst. Og hvordan løsningene avlaster strømnettet i perioder med høy belastning – på en langt billigere måte enn elektrisk batterilagring. Blå batterier lagrer energi i vannbårne systemer til oppvarming og tappevann.

Slik skal Furuset sesonglagre byens overskuddsenergi
Direktør for strategi og forretningsutvikling Knut Inderhaug, Fortum Oslo Varme As
- Om et case på Furuset i Oslo, hvor den nye bydelen som planlegges der, kan lagre overskuddsenergi fra sommeren til å avlaste byens oppvarmingsbehov vinterstid. Prosjektet på Furuset er en del av forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN)

Verdien av vannbåren effekt
Daglig leder Per Arne Karlsen, Enerviva
- Framleggetse av et notat som viser hva slags besparelser vannbårne løsninger kan gi for kraftnettet.

Politisk debatt
Debattleder: Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme

NB! Møtet er gratis!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler