logo
SMB-utvalget mars 2018
SMB-utvalget samlet i mars. Fra venstre: Espen Welde Stene, Christopher Skogstad Messiah, Jens Løvås, Arild Brekke, Øivind Syvertsen, Jan Terje Kristiansen

Rørentreprenørene Norge for små, mellomstore og store bedrifter

Visste du at Rørentreprenørene Norge har opprettet et eget SMB-utvalg for å ivareta de små og mellomstore medlemsbedriftenes interesser? På samme måte som de store bedriftene har sitt Entreprenørutvalg, har dermed også de mindre medlemmene et dedikert forum hvor deres rammebetingelser og utfordringer kan løftes og diskuteres. Målet? Å sikre at Rørentreprenørene Norge er en organisasjon hvor rørleggerbedrifter av alle størrelser og fagområder skal kjenne seg hjemme.

25 og 26 september 2018 inviteres alle små og mellomstore bedrifter i Rørentreprenørene Norge til konferanse. Hold av datoene!

SMB-utvalget var sist samlet i mars, og består i dag av:

Jan Terje Kristiansen, Drammen Rørservice AS, Solbergelva 
Espen Welde Stene, Romerike Bad AS, Jessheim 
Arild Brekke, Brekke Sanitær AS, Holmestrand 
Andreas Bergersen, Bergersen VVS AS, Oslo 
Øivind Syvertsen, Holtefjell VVS AS, Drammen
Christopher Skogstad Messiah, Sandvika Rørleggerbedrift AS, Sandvika
Jens Løvås, Rørentreprenørene Norge - avdeling Oslo & Omegn, Oslo

I møtet presenterte NHO ved Tone Knutsen arbeidet de gjør for å styrke kvaliteten på NHO-medlemsskapet for små og mellomstore bedrifter.

Deltakerne i SMB-utvalget fremhevet ellers følgende saker som viktige for sine bedrifter

 • Sentral godkjenning
 • Offentlig anskaffelser
 • Forhold til Forbrukerrådet
 • Lærlinger
 • Skjemaveldet
 • Formueskatt
 • Hvordan knytte arbeidstaker og arbeidsgiver sammen
 • Fremsnakk av fordelen med å være organisert for bedriftene
 • Behov for Tariff og FOB kurs
 • Synliggjøring av ARBINN.no
 • A-Krim og A-krim senter
 • ROT-fradraget er fortsatt verdt å kjempe for

 

SMB-utvalget ble formelt stiftet i styremøte 16.2.2017 og har følgende madat

Rørentreprenørene Norges SMB-utvalg skal være et utvalg som representerer små og mellomstore medlemsforetak i foreningen og som skal bidra til å sikre best mulig rammevilkår for SMB-foretakene. I den sammenheng skal de komme med innspill til saker som berører servicebedriftenes hverdag og som det er ønskelig at Rørentreprenørene Norge tar tak i på deres vegne.

Kriteriene for å kunne velges inn i SMB-utvalget er følgende:
• Vedkommende representant til Utvalget må være ansatt i et medlemsforetak.

• Vedkommende representant forventes å engasjere seg og delta på utvalgets møter og plikter for øvrig å påta seg de eventuelle tillitsverv som man velges til dersom ikke saklige hensyn tilsier noe annet.

Utvalget skal bestå av en representant fra Rørentreprenørene Norges styre (gjerne nestformann) og en representant fra foreningens administrasjon. I tillegg skal 5 -fem – medlemmer oppnevnes av Rørentreprenørene Norges Styre etter innstilling fra foreningens lokalavdelinger.
Representantene velges inn i SMB-utvalget for en 2 års periode av gangen. Man kan maksimalt sitte i Utvalget i 4 år. Ved sammensetningen av Utvalget skal det vektlegges kontinuitet og personlig engasjement.
Utvalget forplikter seg til å avholde en SMB-konferanse hvert år for Rørentreprenørene Norges små- og mellomstore medlemsforetak.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler