logo
Stein Arild Iglebæk har bred bakgrunn fra pressen og som kommunikasjonsrådgiver.
Stein Arild Iglebæk har bred bakgrunn fra pressen og som kommunikasjonsrådgiver.

Rørentreprenørene med ny kommunikasjonsmann

Fra 1. mars er Stein Arild Iglebæk ansatt på hovedkontoret som kommunikasjons-rådgiver. Han skal bidra til å styrke kontakten med medlemmene og heve bransjens posisjon.

Stein Arild kommer fra Multiconsult hvor han også var kommunikasjonsrådgiver. Tidligere arbeidet han mange år som journalist, redaksjonsleder og redaktør i ulike medier som Kampanje, Travel News og Europower. Stein Arild har også arbeidet i PR-byrå og som tekstforfatter i reklamebyrå.

Satser på kommunikasjon

– Jeg har store forventninger til Stein Arild. Med ham på laget får vi en medarbeider som umiddelbart kan gå i gang med å dekke oppgaver vår tidligere kommunikasjonssjef hadde. Samtidig har han tung og relevant erfaring som gjør at han kan identifisere og gjennomføre gode endringer. Det er ingen ulempe at han er utdannet siviløkonom og har arbeidet med strategiutvikling. Han blir en viktig støtte når de mer langsiktige linjene og prioriteringene skal utformes, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Stein Arild er foreløpig ansatte i en åtte måneders vikariatstilling.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med rørbransjen, en bransje som har gode forutsetninger for å møte de utfordringene næringslivet vil oppleve framover. Stikkord her er raske endringer, sterk konkurranse om arbeidskraften, digitalisering og et komplekst samfunn. Rørbransjen har svært mange dyktige mennesker, endringsvilje og gode framtidsutsikter. Vi har alle forutsetninger for å lykkes og vokse hvis vi jobber sammen, sier Stein Arild.

Stein Arild bor på Ullevål, har to døtre, bruker mye fritid til trening og litteratur, og han er en aktiv amatørfotograf. Dessuten er han lettere frankofil.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler