logo
HELP
Fra venstre: Tor Backe (adm. dir. i Rørentreprenørene Norge), Richard Riekeles (direktør for samfunnsansvar og forretningsutvikling) og Martin Blaker (forretningsutvikler).

Rørentreprenørene først i Norge med Advokatforsikring for medlemsbedrifter

De siste årene har antall konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende blitt flere. Også mellom profesjonelle, offentlige og private byggherrer og firmaene de engasjerer kommer tvistene tettere. Rørentreprenørene Norge møter høyere konfliktnivå med ny advokatforsikring for sine medlemmer.

-Rørentreprenørene Norge har de siste årene registrert et stigende antall konflikter, både mellom forbruker og næringsdrivende, og mellom profesjonelle parter, sier Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Advokatforsikring Bedrift
For å hjelpe bedriftene i sin klagehåndtering innfører derfor Rørentreprenørene Norge fra 1. januar 2016 Advokatforsikring Bedrift som eksklusiv medlemsfordel. Forsikringen gir tilgang til fullverdig advokathjelp fra HELP Forsikrings advokater, uten timepris, enten man kun ønsker råd i en sak, eller trenger bistand i domstolene. Advokatforsikring Bedrift dekker de viktigste rettsområdene en bedrift har behov for, som forbruker-, entreprise- og pengekravsrett.

Samfunnsutviklingen
- Et økende behov for juridisk hjelp hos våre medlemmer henger sammen med et jevnt stigende konfliktnivå i samfunnet. Våre søsterorganisasjoner i andre håndverksfag synes å dele oppfatningen av en stadig mer krevende kundemasse, på godt og vondt, slår Backe fast.  

Sterk bransjetilhørighet
Tor Backe anerkjenner at fordelen med krevende kunder er at vi stadig utfordres på kvalitet i alle ledd, ikke bare i den enkelte bedrift, men også som bransje. - Rørentreprenørene er opptatt av å styrke medlemmenes kompetanse, og være en ressurs for medlemsbedriftene. Derfor styrker vi nå også det juridiske tilbudet slik at den enkelte bedrift raskt kan søke råd ved behov.  

Klagenemnd for forbrukerne – advokatforsikring for medlemmene
Rørentreprenørene har sammen med andre bransjeorganisasjoner i en årrekke sikret effektiv, gratis klagebehandling for forbrukere gjennom Håndverkerklagenemnda. Her er kundene sikret den raskest tilgjengelige konfliktløsningen. Med Advokatforsikring Bedrift ønsker organisasjonen å gi også medlemsbedriftene et nødvendig juridisk løft, uten at de trenger å frykte for kostnadene.
-Advokater er dyre, særlig for næringsdrivende. Med Advokatforsikring Bedrift sikrer vi medlemmene tilgang til fullverdige advokattjenester på en ny og rimeligere måte, sier Tor Backe.

Foreløpig er det kun bedrifter med inntil 20 ansatte som får adgang til advokatforsikringen. Bedrifter som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet kan selvsagt takke nei.
- Vi håper advokatforsikringen kan bidra til å unngå konflikt, og redusere antall tvister i bransjen. Så kan medlemmene bruke tiden sin på å drive best mulig. Det er alle tjent med, avslutter Backe.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler