logo
Illustrasjonsbilde rørleggerregnskap

Rørbransjen er hardt rammet

30 prosent av medlemmene i Rørentreprenørene Norge mener det er en reell risiko for å gå konkurs som følge av koronaviruset. Det er på linje med snittet i NHO, men høyere enn i byggebransjen generelt.

To ganger i uken sender NHO ut en spørreundersøkelse til medlemmer. Svarene som ble presentert på fredag, viser at 32 prosent av bedriftene frykter konkurs. Gjennomsnittet for medlemmene i Byggebransjens Landsforbund (BNL) er 21 prosent.

Raske skadevirkninger

På mange områder er rørleggerbransjen hardere rammet enn både resten av byggebransjen og NHO samlet. Mens hele 91 prosent av medlemmene i Rørentreprenørene Norge sier de har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset, er tallet for BNL på 73 og for NHO 84.

67 prosent av rørleggerbedriftene har gjennomført permitteringer som følge av korona. Det er klart høyere enn BNL-snittet på 36 prosent, men på linje med NHOs 66 prosent.

– Situasjonen er alvorlig, men den varierer i de ulike markedene og fra landsdel til landsdel. I service-markedet er det trasige tilstander for mange rørbedrifter. Mange veletablerte og tradisjonsrike bedrifter har knapt et eneste oppdrag i privatmarkedet.  På Sør-Vestlandet er det flere som rapporterer om stillstand, enn det er i sentrale strøk på Østlandet, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Oppsigelser rykker nærmere

Til tross for problemene, har rørbransjen så langt unngått å ta i bruk de hardeste virkemidlene. Kun tre prosent sier de har gjennomført oppsigelser. Tallene er her tre for BNL og fire for NHO. På spørsmålet "Har din bedrift planer for oppsigelser som følge av koronaviruset?", svarer ti prosent av Rørentreprenørene-medlemmene ja. Det er på linje med BNL generelt, mens tallet for NHO ligger på 15 prosent.

Disse tallene kan dessverre raskt stige. 25 prosent av rørleggerbedriftene sier nemlig at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Det er godt over BNL-snittet på 19 prosent, men lavere enn NHO-tallet på 32.

Nye undersøkelser blir gjennomført denne uke. Medlemmene i Rørentreprenørene Norge oppfordres til å svare når de blir spurt, slik at tallene blir mest mulig representative og overbevisende i møter med myndighetene.

– Myndighetene må finne tiltak som treffer privatmarkedet godt, ellers risikerer vi full stans i unødvendig mange bedrifter i månedene som kommer, sier Røiseland.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler