logo
Henrik Støver
Henrik Støver (Foto: Rachel Antonsen/Bodø Nu)

Rørambassadør i nord

Henrik Støver er blitt rørambassadør i Nordland. Han elsker å løse kunders små og store problemer.

20 år gamle Henrik kommer fra Bodø og jobber i Haaland VVS. Nylig var han oppe til svenneprøve.

– Jeg liker best å se at det problemet kunden har, ikke er et problem lenger etter at man har vært der. At ting fungerer slik de skal, og å se at kunden blir glad for jobben man har gjort, sier Henrik.

Æren for at han er rørlegger, er det en lærer som var utrolig flink til å framsnakke faget, som skal ha. Henrik prøvde seg som rørlegger i en utplassering, og han har ikke sett seg tilbake siden.

– Jeg er veldig glad i variasjonen i faget. Det er aldri to dager som er like, framholder Henrik.

Han elsker å jobbe, og er også aktiv og sosial utenom arbeidet. Henrik liker å være sammen med venner og trene. I vintermånedene går fritiden med til snøbrett og skiturer. Sommerhalvåret preges av grilling, bading og fjellturer.

Ambassadørkorpset vokser

Rekrutteringen av rørambassadører er et sentralt element i kampanjen for å trekke flere unge til yrket. Rørambassadørene er ungdom som er glad i rørfaget, som har sagt seg villig til å snakke om det til andre unge og som er aktive på sosiale medier. I tillegg til å framsnakke faget i og utenfor jobben og på sosiale medier, kan de besøke ungdomsskoler og videregående skoler og fortelle om faget – etter avtale med arbeidsgiver. 

Rørambassadørene rekrutteres i samarbeid med opplæringskontorene og Rørentreprenørene Norge er i ferd med å få et nettverk av rollemodeller over hele landet. Så langt er det lansert rørambassadører i Agder, Rogaland, Hedmark Oppland, Trøndelag, Buskerud og Nordland. Målet er at alle landets fylker om ikke lenge skal ha slike rollemodeller.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler