logo
betongsomsprekker

Retningslinjer mot seksuell trakassering i rørbransjen

#metoo-kampanjen har ført til oppvask og oppstandelse i mange bransjer den siste tiden. Det ville være naivt å tro denne systematiske formen for overtramp mot kvinner ikke foregår også i norsk rørbransje. - Vi ønsker å sende et signal til våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere om at seksuell trakassering ikke hører noensteds hjemme i 2017, sier adm. dir i Rørentreprenørene Norge Tor Backe.

Rørentreprenørene Norge ønsker derfor å markere at vi stiller oss bak oppropet #nårgrunnmurensprekker.

- Vi har dog lagt til et punkt som handler om at de som sitter i overordnede posisjoner har et særlig ansvar for å være bevisst disse grensene, og ikke setter ansatte i en vanskelig situasjon.

- Bedriftskultur handler om god ledelse, så her håper vi daglige ledere kjenner sin besøkelsestid og tar initiativ til en åpen og tydelig diskusjon med sine ansatte, gjerne med utgangspunkt i retningslinjene.

Vi trenger jentene!
Tor Backe har i sin leder i Rørfag 11/17 slått fast at en bransje som sliter med rekrutteringen ikke har råd til å utelukke halvparten av landets befolkning på grunn av kjønn. Byggenæringen trenger jentene.

De som har forsket på andelen kvinner på arbeidsplasser har kommet frem til at det først er når kvinneandelen når 20% at jentene slutter å skille seg ut og får det bedre på jobb. Så målet for Rørentreprenørene Norge må være å få en kvinneandel på denne størrelsesorden blant fagarbeidere i byggenæringen. Vi trenger å løfte frem og ta vare på de jentene vi har i byggenæringen – vi trenger jenter som står frem og skryter av faget sitt. Rollemodeller som er synlige for ungdommen og som viser hvor bra jenter kan få det i byggenæringen.

Men hvis vi mener alvor med dette har vi et kollektivt ansvar for å sørge for at disse jentene trives og respekteres på jobb.

- #metoo handler ikke om at jenter skal tas i med silkehansker eller at det ikke er lov å gi en kollega en klem. Det skal fortsatt være rom for uskyldig flørt og god stemning, sier Backe.

- Disse retningslinjene er ment for å synliggjøre og understreke at alle former for seksuell trakassering og misbruk av makt – både åpenlyst og i det skjulte – ikke er forenlig med en seriøs og profesjonell rørbransje.

I Sverige har vi sett kvinnelige ansatte i byggenæringen samle seg under #sistespikerenikista. I Norge har offentligheten hittil vært forskånet fra de groveste historiene fra byggenæringen, men vi vet at de finnes.

- La oss i fellesskap gjøre alt vi kan for å unngå at lignende historier skal finne sted i norsk rørbransje i dag og for fremtiden, sier Backe. – Det handler tross alt bare om å oppføre seg som folk!

Retningslinjer mot seksuell trakassering i rørbransjen

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med en seriøs og profesjonell rørbransje.
Det skal være nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming på norske arbeidsplasser.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker. Således skal man eksempelvis ikke tilby noen form for ytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

Det hele handler til syvende og sist om å behandle alle individer med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som etter foranstående må anses som krenkende.

1) Vi skal forebygge uønsket oppførsel ved å være åpen om seksuell trakassering og ha klare rutiner og retningslinjer for varsling og oppfølging.

2) Vi skal ha en kultur der alle får gjøre jobben sin uten risiko for krenkelser, enten de er ledere, kunder, klienter, leverandører, servitører på julebordet, resepsjonister eller andre som er der for å få arbeidsdagen eller arrangementet til å gå rundt.

3) Vi skal ha bevissthet om at vi er på jobb, også i sosiale settinger. Vi representerer selskapet vårt og merkevaren vår. De samme reglene gjelder så vel på julebord, seminarer, messer og middager som innenfor kontortid.

4) Vi skal ta tydelig ansvar som leder og kollega for å si fra hvis en kollega, ansatt, kunde eller leverandør går over streken.

5) Vi skal jobbe for en kultur der det er greit å si fra, og der man blir tatt på alvor.

6) Personer i overordnede stillinger og maktposisjoner, som styrer ansattes lønn, karrieremuligheter, arbeidsdagens innhold, skal utvise særlig forsiktighet.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler