logo
Varmepumpe

Resultat av forskning på varmepumper presenteres!

Rørentreprenørene Norge ble i vinter forespurt av Sintef Byggforsk omå delta i en nyetablert referansegruppe til et prosjekt kalt Annex 49 – der det forskes på varmepumper i nesten nullenergibygg. 21. juni presenteres de foreløpige resultatene i Trondheim.

Rørbransjen ved Rørentreprenørene Norge sitter sammen med Enova SF, SINTEF Byggforsk, NTNU, COWI, VVS foreningen og Varmepumpeforeningen i referansegruppen for å sørge for at prosjektet blir mest mulig relevant og at resultatene når ut til riktig målgruppe. Det vil si rørleggere som leverer varmepumper i det norske markedet.

21 juni blir resultatene fra forskningen som er gjort de siste tre årene presentert i Trondheim på seminaret ” Varmepumper for nesten nullenergibygg “. Seminaret i vil gi en innføring i varmepumpe- og kjølesystemer i passivhus og nesten nullenergibygg (nZEB) i Norge samt resultater fra forskning i andre deltakerland innlemmet i prosjektet.

Jobber du med varmepumper er dette stedet å være denne dagen! Det vil også bli mulighet for å stille spørsmål.

Vi i Rørentreprenørene Norge synes det er viktig at rørbransjen er tilstede og sørger for å tilegne seg den kompetansen og kunnskapen man trenger for å bygge bra og riktige varmepumpeanlegg i og for fremtiden.

Mer informasjon og program finner du her.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler