logo
Plan Rørentreprenørene Norge
Frivillige og lærere i prosjektet.

Rent vann er ingen selvfølge

Rørentreprenørene Norge og Plan Norge – Et samarbeid om mor og barns overlevelse.

– I mange land dør ett av ti barn før fylte fem år, blant annet som følge av skittent vann og lite kunnskap om hygiene. Å sikre rent vann, som igjen bedrer barns helse og mulighet for overlevelse, er en fin og viktig synliggjøring av rørleggerfagets betydning for samfunnsutviklingen sier adm.dir Tor Backe i Rørentreprenørene Norge.

Prosjektet Rørentreprenørene Norge støtter fokuserer også på vaksinering, medisiner og ernæring, slik at flere barn får oppleve å bli fem år. I tillegg til det årlige bidraget fra Rørentreprenørene Norge, bidrar også blant annet bransjeforeninger, fagforeningen og leverandører til prosjektet.

– Avhengig av engasjement fra bedrifter

– Plan er avhengig av engasjement fra bedrifter og enkeltpersoner for å kunne gjøre jobben vår på en god måte. Derfor er det ekstra verdifullt når prosjektene våre når ut til ansatte i bedriftene vi samarbeider med. Plan jobber for at barn i utviklingsland skal få oppfylt sine rettigheter og samarbeidet med Rørentreprenørene Norge er et viktig steg i den retningen, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan Norge.


Lærerne får undervisning på Kelle Gueye i Louga.


En del av fellesskapets feltproduksjon.

I perioden 1. juli 2014 – 31. mars 2015 har følgende aktiviteter blitt gjennomført i prosjektet:

Prosjektet fokuserer på å bedre barns overlevelse – rettet mot mor og barn, før, under og etter fødsel.

Det er opprettet 226 «leke- og læregrupper» som tar seg av 13.455 barn – 6.558 jenter og 6.897 gutter mellom 0 – 3 år. Disse gruppene drives i hovedsak av frivillige mødre som får grundig opplæring av fagpersoner gjennom workshops, kurs og møter.

Viktig opplæring

Gruppene lærer ikke kun bort til barna, men har en viktig og aktiv rolle inn mot foreldre og andre omsorgspersoner. Denne opplæringen er meget viktig, slik at alle frivillige og lærere har en god pedagogisk tilnærming mot deltakerne.

De frivillige og lærerne gjennomfører også hjemmebesøk, noe som er en viktig jobb i forhold til å påvirke og engasjere befolkningen i landsbyene. Viktige temaer på agendaen her er opplæring i hygiene og bruken av rent vann, samt opplæring i barns utvikling, beskyttelse, og ellers kjennskap til barns rettigheter.

I tillegg til dette tar prosjektet for seg arbeid med fødselsregistrering av nyfødte babyer, og livsviktig helseoppfølging av småbarn og gravide.

Det er også viktig å nevne at dette er et prosjekt som inkludere alle barn, noe som innebærer at man legger til rette for vanskeligstilte barn og barn med funksjonshemming.

(Resultatene som gjengis her er en kort oppsummering av en større og mer detaljert rapport som er tilgjengelig på engelsk. Ta kontakt dersom du ønsker å få denne tilsendt.)

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler