logo
Illustrasjonsbilde

Rekruttering, miljø og teknologi

I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) peker bedriftene på kompetanse som det viktigste konkurransefortrinnet. Andre sentrale punkter er teknologi og det grønne skiftet.

– Byggenæringen er en arbeidsintensiv næring. Det er ikke overraskende at bedriftene trekker frem kompetanse som viktigste konkurransefortrinn. Det kommer imidlertid klart frem i årets undersøkelse at det er fortsatt krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Arbeidsledigheten er lav, og som på linje med i fjor planlegger omkring halvparten av bedriftene i undersøkelsen å ansette. Det er få som planlegger å nedbemanne. 38 prosent mener at manglende tilgang til kvalifisert arbeidskraft er det største hinder for investeringer.

Hovedfunn i undersøkelsen:

Mange skal ansette, vanskelig å få tak i riktig kompetanse:
* Nesten 50 prosent av bedriftene planlegger å øke antallet ansatte første halvår, mens det er bare fire prosent som planlegger å nedbemanne
* Fire av ti sliter med å få tak i fagarbeidere. Nytt av året er at det ser ut til at det er en markant økning i etterspørsel etter ingeniører, fagskoleingeniører, sivilingeniører og arkitekter.

Miljøfokus hos bedriftene og flere miljøkrav fra bestillere:
* Vi ser tydelig tegn til at det offentlige er på banen og stiller krav innenfor miljø og bærekraft. En av tre bedrifter har møtt kravet til kvalitet på materialer/levetid/utslipp fra materialproduksjon. Avfallshåndtering, miljøplaner og miljøsertifisering er også vanlig. Her er det store forskjeller mellom bransjene. Entreprenørene opplever også krav til fossile byggeplasser og maskiner.

Ny teknologi er lønnsomt – bedriftene profesjonaliserer seg:
* Hovedbildet er at ny teknologi bidrar til å redusere tidsbruken (53 prosent) , redusere kostnadene (30 prosent) og øke kvaliteten (30 prosent. Flere peker også på at det gir økt kundetilfredshet (25 prosent) og bedrer samhandlingen i bedriften (28 prosent). Det kan se ut som det er spesielt de store bedriftene (over 250 mill. som kan ta ut de største digitaliseringsgevinstene.

Fortsatt optimisme, men sliter med å gå i overskudd:
* Nesten halvparten, 47 prosent, av bedriftene tror at 2019 blir bedre enn 2018. De er gjennomgående mer optimistiske på egne vegne enn Norges økonomi.
* Mange av bedriftene er optimistiske når det gjelder forventninger til resultat. Dessverre ser vi at det er mer et mål enn en troverdig forventning. 25 prosent av bedriftene forventer å gå i null eller med underskudd i 2019. Dette er på linje med året før.

Her kan du laste ned Byggenæringens fremtidsbarometer.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler