logo

Redusert selskapsskatt viktig for hele byggenæringen

Det er positivt at regjeringen foreslår å senke selskapsskatten til 25 prosent. – Det er viktig for hele byggenæringen, men spesielt for konkurranseutsatt industri, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL: Budsjettet har en sterk samferdselsprofil og bidrar til å redusere det store etterslepet på vedlikehold av veinettet. – Dette er et kraftig løft og nødvendig for landet for å kunne møte samfunnsutfordringene knyttet til befolkningsvekst, næringsutvikling og klima, sier Sandnes.

Regjeringen legger opp til en egen tiltakspakke på vedlikehold av statlige og kommunale bygg. - Det er et viktig og riktig forslag som gir rask sysselsettingseffekt. Samtidig må byggene vedlikeholdet slik at de tåler et våtere og villere klima, sier Sandnes.

– Vi skulle gjerne sett at permitteringsperioden blir utvidet til 52 uker. Spesielt ute i distriktene er det trist at kompetansen forsvinner fordi bedriftene må si opp de ansatte.

BNL er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Det mangler tilstrekkelig ressurser til samordnet og målrettet kontroll og tilsyn, sier BNL-leder Jon Sandnes.

Et viktig tiltak er blant annet å styrke og opprette flere sentre mot arbeidslivskriminalitet. Gjennom samlokaliseringen av de offentlige etatene kan vi få et kraftfullt virkemiddel i kampen mot de useriøse.

– Vi trenger slike sentre i hele landet, sier Sandnes videre.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler