logo
Helge Ranheim
Helge Ranheim

Ranheim om seriøsitet

Bygg Reis Degs fagdag bød på foredrag av blant andre Helge Ranheim og uformell paneldialog mellom lærlinger og Hilde Hummelvoll. Se videoreportasje her.

Helge Ranheim er daglig leder i Østlandske VVS og oldermann i Oslo Rørleggerlaug, og har en lang og omfattende karriere bak seg i rørfaget. Han delte noen av sine erfaringer og suksesskriterier, og var klar på at seriøsitet er et begrep som både er og vil bli svært viktig for rørbransjen fremover.

Hardt arbeid og godt håndverk

– Det er gutta som gjør jobben. De er både selgere og markedsførere for bedriften. Vi er helt avhengige av å ha gode håndverkere. Østlandske VVS har også stort fokus på kursing og videreutvikling og er klare på at håndverksmessig utførelse må ligge i førersetet, sier Ranheim om bedriftens suksessoppskrift.

Østlandske VVS' daglige leder jobber kontinuerlig for å få til et lærende miljø i sin bedrift og understreker at hardt arbeid i fra morgen til kveld, det kommer dere ikke unna.

– Det er ikke gitt at man har x antall polakker å støtte seg på fremover. Skal det bli bærekraftig, så må vi inn med norsk ungdom som tar fagbrev og går den veien. Det er også viktig at vi som ledere er med på å påvirke gjennom bransjeforeninger og knytter kontakter mellom de unge og de mer erfarne, sier Ranheim

Ble rørleggerlærling som 28-åring

Geir Hansen ble rørleggerlærling i en alder av 28 år, etter å ha jobbet som trykker i flere år.

I en åpen dialog med Hilde Hummelvoll og to andre lærlinger – en murer og en elektiker – fortalte Geir at han er glad for å ha gått over til rørleggerbransjen, som han sier tilbyr ham både et spennende yrke og mye frihet, og anbefaler andre å gå inn på samme retning som han selv.

– Det jeg visste om rørleggeryrket, er ikke det jeg jobber med. Derimot jobber jeg utrolig mye med det jeg ikke kjente til – som det som foregår under himlinger i kontorbygg og ting folk aldri tenker over, sier Hansen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler